Almanach Kęcki VIII 2004:Spis treści


3 Do Czytelników


Praca uczonego rodem z Kęt


4 ks. Władysław Gasidło

Stanisław Krzyżanowski i jego działalność naukowa jako historyka i popularyzatora dziejów Krakowa

31 Ambroży Grabowskiw tle jubileuszowych uroczystości


W poszukiwaniu wizerunku księcia Władysława Opolskiego


33 ks. Piotr Leśniak

Trwałe ślady księcia Władysława Opolskiego na trasie Kęty-Opole


Niecodzienne kontakty


38 Katarzyna Tatoń-Sokołowska

Z albumu szkolnych fotografii

39 Barbara Michalak-Pikulska

Podróże i nauka

41 Mariusz Ślosarczyk

Archeologia uczuć, czyli o psychoanalizie

44 Marek Krzysztof Wrona

Wyzwalacz pamięci

53 Ewa Słońska

Poezja gór


Z regionalnych prac badawczych


54 Zbigniew Matejko

Budowanie samodzielności Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach

55 Elżbieta Teresa Filip

Kęty na tle zainteresowań ludoznawczych w Polsce

65 Anna Chowaniak

„Profesya” kowala w dawnych Kętach - spotkanie ze źródłem

70 Kazimierz Brzuska

Kowalstwo użytkowe i artystyczne

75 Marek Nycz

Rynek - spacerkiem po starych Kętach


Wspomnienia i myśli o Kętach


83 Jan Christ

Z odległego dzieciństwa - wspomnienia o Kętach, Piłsudskim i Kasztance

86 Marian Koim

Ze starych fotografii

87 Kazimierz Dworzański

Szpilka z koralem

90 Stanisław Jura

60 lat temu w Kętach

92 Krystyna Kasperczyk-Skudlarska

60. rocznica bitwy o Monte Cassino ważnym wspomnieniem dla mieszkańców Kęt

96 Adam Kłosiński

Śladem kęckich rodów - Rodzina Kłosińskich


Z dziejów pobliskiej oświaty


102 Urszula Wlodarczyk

Historia małej szkoły na Podlesiu

109 Urszula Warmuz-Raś

Trudne początki oświaty wiejskiej

113 Halina Kajta

Wspomnienie o Bronisławie Obarze - długoletnim nauczycielu i kierowniku szkoły w Witkowicach


Z kierunków działalności Towarzystwa Miłośników Kęt


117 Irena Droździk

Poczucie przydatności (1994-2004)

119 Teofil Wiśniewski

Współuczestniczenie i współtworzenie na przykładzie serii wydawniczej Towarzystwa Miłośników Kęt

121 Barbara Brzuska

Spojrzenie „na żywo”

124 Tomasz Biernat

Fotograficzny reportaż z promocji VII „Almanachu Kęckiego”

126 Maria Kowalówka

Dni Pamięci zadumą nad autorytetem nauczyciela

128Irena Droździk

Podziękowanie za listopadową kwestę


Z bieżącego życia Kęt


130 Roman Olejarz

Kęty w statystyce

134 Krystyna Kusak

Wywiad z Józefem Skudlarskim Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kętach

138 Grażyna Bułka

20 lat bywania w Domu Kultury, to już nawyk mieszkańców Kęt

144 Barbara Kaczmarczyk

Dziecko bliżej biblioteki

148 Alina Nowak

Po stronie wrażliwości

149 Krystyna Kusak

Mała nobilitacja


Trudne pytania współczesności


152 Irena Droździk

Za ludźmi nauki - „Zrozumieć swój czas”

155 Mateusz Gasiński

Być wśród spraw czy obok nich?

158 Alina Nowak

Przyjaźni innym ludziom

161 Wacław Front

Kim jesteśmy w Internecie?

165 Magdalena Jonkisz

O spokoju potrzebnym, choć trudnym

167 Marian Koim

W odświętnej kolorystyce


Z korespondencji


170 Krzysztof R. Prokop

Staropolski biskup rodem z parafii kęckiej


173 Kronika