AKTUALNOŚCI:

yczenia witeczne

2012-12-14 18:48:12

Pomylnoci w Nowym Roku
Serdecznoci w domu i w pracy
yczliwoci w rodzinnym miecie
ycz
w imieniu
Czonkw Towarzystwa Mionikw Kt

Irena Drodzik
Anna Chowaniak

kbPromocja Almanachu Kckiego

2012-12-14 18:43:38


Promocja tegorocznego" Almanachu Kckiego" odbya si w Domu Kultury w Ktach w dniu 3 grudnia o godz. 17, 00 w sali kameralnej.
Przybyo wielu goci i sympatykw tego wydawnictwa. Wrd zaproszonych osb byli gospodarze Kt - p. burmistrz Tomasz Bk wraz z zastpc p. Dariuszem Laszczakiem, przedstawiciele miejscowych instytucji kocielnych, owiatowych - przedszkoli, szk, biblioteki, domu kultury, muzeum oraz sponsorw a take czonkw Towarzystwa Mionikw Kt wraz z honorow prezes p. Iren Drodzikow. Wrd uczestnikw spotkania osobn grup stanowili autorzy artykuw kolejnego 16 ju numeru" Almanachu Kckiego", dziki ktrym moemy znw zagbia si w nieznane fakty z przeszoci miasta a take poznawa jego wspczesno. Wszystkim zaangaowanym w proces tworzenia wydawnictwa podzikowania skadaa przewodniczca TMK Anna Chowaniak.
Czytamy go jak "wielowtkow powie z t rnic, e wszystko jest autentyczne, prawdziwe - ludzie i ich przeycia czsto z zaskakujca puent", jak napisa p. Teofil Winiowski, jeden z autorw. Spotkanie uwietni wystp zespou pieni i taca "Kozianie" z ssiednich Kz.
Wieczr zakoczyy jak zawsze wsplne rozmowy przy kawie i sodkim poczstunku.

Zobacz zdjęcia

A.Ch.Zaproszenie

2012-12-01 19:51:40


Towarzystwo Mionikw Kt zaprasza czonkw oraz sympatykw na promocj
16 numeru „Almanachu Kckiego” , rocznika spoeczno-kulturalnego.
Spotkanie odbdzie si w poniedziaek 3 grudnia o godz. 17.00 w sali kameralnej Domu Kultury w Ktach.
Udostpnione bd do sprzeday roczniki z poprzednich lat oraz nowy Almanach Kcki.
Serdecznie zapraszamy.
Zarzd Towarzystwa Mionikw Kt

kbListopadowa kwesta.

2012-11-14 22:20:14


Ju po raz 15 w dniu 1 listopada nasze Towarzystwo zorganizowao tradycyjna kwest na rzecz renowacji i konserwacji nagrobkw i grobw zasuonych dla Kt mieszkacw pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Ktach. Ju od wczesnych godzin rannych kwestowali przy bramach tego cmentarza czonkowie Towarzystwa, sympatycy, harcerze, jak rwnie uczniowie. Dziki ofiarnoci odwiedzajcych cmentarz, w tym roku udao nam si zebra kwot 9849,31 z. Wrd odwiedzajcych groby bliskich byli m.in. ks. Biskup Adam Dyczkowski i minister Pawe Gra,
Wszystkim kwestujcym, a przede wszystkim ofiarodawcom serdecznie dzikujemy.

Warto przypomnie, e z zebranych wczeniej rodkw pieninych odrestaurowano w ubiegym roku groby adwokata Xawerego Chrzanowskiego i doktora Wadysawa Dziewoskiego. Koszt tych renowacji wynis 15 657 z.

W tym roku kwestowali:

Martyna Adamus, Maria Gandor Bakalarska, Jacek Bakalarski, Roman Baaj, Baej Bana, Tomasz Bk, Adam Bogusz, Kazimierz Brzuska, Anna Chowaniak, Maria Chrapkowicz, Jerzy Cwynar, Ina Domider, Irena Drodzik, Grazyna Flasz, Wacaw Front,Jerzy Giycki, Urszula Grabowska, Maria Gunia, aneta Gunia, Tadeusz Grecki, Jzef Honkisz, Zofia Jachnicka, Robert Janosz, Mirosawa Kadubicka, Maria Karaim, Damian Karczmarz, Magorzata Kasolik-Piecha, Bartek Koodziejczyk, Maria Koperska, Grayna Kowalska, Iwona Kruczalak, Marian Kubajak, Janina Korczyk, Maria Kubiczek, Renata Kurzydo, Dariusz Laszczak, Marcelina Lekka, Barbara Lewandowska, Maria Matusiak, Maria Mitoraj-Mrzygd, Natalia Moskwik, Alina Nowak, Mirosawa Nycz, Zbigniew Oczko, Ewa Pyrda, Stanisaw Sok, Justyna Sordyl, Ewa Suknarowska, Wadysaw Surwka, Kazimiera Szapa, Piotr Wgliski, Stanisaw Witkowski, Dorota Wojewodzic, Eugeniusz Zawadzki, Monika Zelek, Paulina Zelek.

Zobacz zdjęcia

kbRenowacja grobw

2012-09-05 21:08:37


Jak co roku, ze rodkw zebranych w ramach listopadowej kwesty, prowadzono prace renowacyjne na cmentarzu komunalnym w Ktach.
W tym roku, decyzj zarzdu TMK, renowacji poddano groby: Xawerego Chrzanowskiego (1837-1897) i Wadysawa Dziewoskiego (1872-1946).
Program zabiegw konserwatorskich przedstawiony przez mgra Andrzeja Zdyr, zosta przyjty przez Zarzd Towarzystwa Mionikw Kt na podstawie uzyskanego zezwolenia Maopolskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Krakowie.
Z penomocnictwa Burmistrza Gminy Kty z dnia 28.05.2012r. Towarzystwo Mionikw Kt reprezentowa czonek zarzdu Wadysaw Surwka, ktry czuwa nad caoci wykonywanych prac, zakoczonych z kocem lipca.
Koszt renowacji grobu W. Dziewoskiego wynis 12 657 z, a grobu X. Chrzanowskiego 5 000 z.
Prace renowacyjne wykonaa firma p. Andrzeja Zdyry „Artystyczna konserwacja zabytkowej rzeby i detali architektonicznych”, dziaajca ju od 1976r.
Od pocztku podjcia akcji, tj. od 1997 roku (bez obecnego roku) Towarzystwo Mionikw Kt wydao na renowacje grobw 83 294 z.
Efekty udanych prac renowacyjnych przedstawiaj zaczone zdjcia.
Postaci Wadysawa Dziewoskiego powicone s dwie ostatnie notatki na stronie internetowej TMK.
Z kolei dr Xawery Chrzanowski, miejscowy adwokat, by wspzaoycielem pierwszej miejscowej Stray Poarnej, suy mieszkacom pomoc prawn, wspomaga jako urzdnik i przyjaciel matk Mari empick oraz Zgromadzenie Sistr Klarysek. Matka empicka wspomina o nim serdecznie w swych prywatnych listach. Jego nazwisko figuruje take wrd wielu kczan zaangaowanych w przerne prace w okresie uroczystoci 500 - lecia urodzin w. Jana Kantego, ktre nasze miasto obchodzio niezwykle uroczycie w 1890 roku.
Dzikujemy wszystkim ofiarodawcom i osobom wspomagajcym nas w corocznych kwestach przed cmentarzem komunalnym w Ktach, dziki ktrym zebrane rodki pieninej moemy systematycznie przeznacza na kolejne renowacje.

Zobacz zdjęcia

kb