AKTUALNOŚCI:

Renowacja pomnika Wadysawa Kuakowskiego

2011-10-26 12:38:08


Gwne prace TMK w biecym roku skupiay si wok renowacji pomnika Wadysawa Kuakowskiego, powstaca styczniowego, ktry osiedli si w Ktach w 1877 roku, uciekajc przed przeladowaniami w zaborze rosyjskim. Urodzi si w Seroczynie, powiat Siedlce, gubernia Lubelska. Z zawodu by stolarzem. Oeni si z Franciszk z Krzysztoforskich.
Wadysaw Kuakowski mieszka przy ulicy Mickiewicza, naprzeciw plebani, w nieistniejcym dzi domu nr 336. Zmar 4 lutego 1917 roku w wieku 73 lat. By cenionym fachowcem. Wykonywa wiele prac dla mieszkacw Kt. Jako ssiad, wspomaga osiade w latach 90. przy ul. Rajskiej Siostry Zmartwychwstanki w okresie pobytu w Ktach bogosawionej Celiny Borzckiej, co zostao kilkakrotnie odnotowane w kronikach klasztornych.

Zobacz zdjęcia

rbKwesta na cmentarzu

2011-10-26 12:23:16


W dniu Wszystkich witych Towarzystwo Mionikw Kt organizuje kwest na rzecz ratowania historycznego nagrobka dr Ksawerego Chrzanowskiego na Cmentarzu Komunalnym, w najstarszej czci cmentarza. By on zasuonym obywatelem naszego miasta, a w roku 1874 jednym z zaoycieli Ochotniczej Stray Poarnej.
Tegoroczna zbirka bdzie odbywa si w godzinach od 8 do 15 przy wszystkich bramach cmentarnych. Dyury podjli czonkowie TMK, wolontariusze, harcerze, za co z gry dzikujemy.

rbXV "Almanach Kcki"

2011-10-20 22:12:20


W rod 9 listopada odbdzie si promocja kolejnego, XV numeru „Almanachu Kckiego”. Mona w nim znale, tak jak w poprzednich, mnstwo nowych, niejednokrotnie niezwykych wiadomoci z historii Kt, pozna sylwetki ludzi mniej znanych i nieznanych oraz przypomnie sobie miejsca, ktre dla miasta byy wyjtkowe i takie, ktre darzymy sentymentem, poniewa wi si z naszymi przeyciami.
Redaktor naczelny Zbigniew Matejko zauwaa trafnie w sowie wstpnym: „Pitnacie lat to sporo. W tym czasie „Almanach” wrs w przestrze kulturaln Kt i obecnie sam j wsptworzy, coraz wyraziciej z kadym kolejnym numerem rocznika”.
Wicej informacji dotyczcych treci, zawartych w nowym roczniku, znajduje si na stronie „Almanachu Kckiego”.

bbDni Kt

2011-06-09 11:06:39
rbDzie Pamici

2011-05-02 13:47:31


"Bd odwany, bo trzeba odway sie na wiele..."- H.A. Walter - to myl, ktra przywiecaa spotkaniu Towarzystwa Miosnikw Kt z modzie w Powiatowym Zespole Nr 9 Szk im. M. Dbrowskiej w Ktach w dniu 28.04.2011 r. na wsplnie od lat organizowanej uroczystoci Dnia Pamici.

ach