AKTUALNOŚCI:

Jarmark witojaski

2013-11-02 11:50:16


W dniu 20 padziernika 2013 r. na kckim rynku odby si tradycyjny Jarmark witojaski. Sprzyjajca pogoda spowodowaa, e przez cay dzie jarmark cieszy si du frekwencj, czego dowiadczylimy rwnie na naszym stoisku, gdzie wystawilimy do sprzeday nasze publikacje. Najwikszym powodzeniem cieszy si kalendarz na 2014 r., ktry dzie wczeniej przywielimy z drukarni. Z du sympati zostaa przyjta maa broszurka z naszego sierpniowego spaceru ul. Krakowsk. Oprcz tego kupujcy mieli okazje naby archiwalne numery „Almanachu Kckiego”, ktry by rwnie sprzedawany na stoisku Muzeum im. A.Kosiskiego.
Tegoroczny jarmark uwaamy za bardzo udany. Zapraszamy poniej na obejrzenie zdj z tej imprezy.Zobacz zdjęcia

kbZaproszenie na „Jarmark witojaski”

2013-10-13 18:31:45


Serdecznie zapraszam na Jarmark witojaski, ktry odbdzie si w najblisz niedziel 20 padziernika na kckim rynku. Towarzystwo Mionikw Kt bdzie mie wasne stoisko, na ktrym bd do nabycia po bardzo atrakcyjnych cenach nasze publikacje. Szczeglnie polecam starsze numery „Almanachu Kckiego” w cenie 5 z za egzemplarz. Naby bdzie mona rwnie koszulki Towarzystwa, a niewtpliw atrakcj bdzie kalendarz cienny na 2014 r. i broszurka z sierpniowego spaceru ul. Krakowsk.
Zapraszam na nasze stoisko w godz. Od 9:30 do 17:00.

Przewodniczcy Towarzystwa
Kazimierz Brzuska

kbPiknik organizacji pozarzdowych

2013-10-13 18:27:48


W dniu 28 wrzenia, na zaproszenie Prezydenta Owicimia Janusza Chwieruta oraz Starosty Owicimskiego Jzefa Krawczyka, Towarzystwo nasze uczestniczyo w VII Pikniku organizacji pozarzdowych w Owicimiu. Na wasnym stoisku zaprezentowalimy nasze wydawnictwa, ktre cieszyy si sporym zainteresowaniem, a ktre mona byo rwnie naby. Liczna publiczno i wspaniaa pogoda z pewnoci przyczyniy si do ciekawych spotka i nawizania kontaktw i innymi stowarzyszeniami.Zobacz zdjęcia

kbZ dziaalnoci TMK

2013-10-13 18:10:19


Od wyborw nowego zarzdu mino ju p roku, ktry to czas zarzd wypeni intensywn prac. Odbyo si 9 posiedze zarzdu, na ktrych podjto szereg istotnych decyzji, a take uchwa zwizanych z dziaalnoci naszego Towarzystwa.

- 29 kwietnia uczestniczylimy w „Dniu pamici” w Liceum im. Marii Dbrowskiej
- 2 sierpnia zorganizowalimy w ramach „Dni Kt” spacer ul. Krakowsk
- 28 wrzenia uczestniczylimy w VII Pikniku organizacji pozarzdowych w Owicimiu.
- 5 padziernika uczestniczylimy rwnie w uroczystociach 80 lecia Liceum im. S.Wyspiaskiego w Ktach.

Zarzd wystpi do burmistrza Kt Tomasza Bka z prob o umieszczenie w projekcie budetu na 2014 r. kilku zada, w tym:
- wspfinansowanie XVII numeru „Almanachu Kckiego”,
- renowacj bd wykonanie nowego krzya na cmentarzu komunalnym w Ktach,
- wykonanie tablicy informacyjnej cmentarza pomidzy bramami od strony parkingu cmentarza,
- odnowienie tablicy pamitkowej na budynku Rynek 27,
- oznakowanie nazw ulic przylegych do Rynku tabliczkami z herbem Kt.

Czonkowie zarzdu zapoznali si z efektami dotychczasowej renowacji zabytkowych nagrobkw na cmentarzu komunalnym w Ktach.

Powoano zesp redakcyjny kolejnego, XVII numeru „Almanachu Kckiego” w skadzie: Marek Nycz, Irena Drodzik, Anna Chowaniak i Tadeusz Dryja.

Zarzd podj decyzj o wydaniu kalendarza ciennego na 2014 r. oraz broszurki ze spaceru ul. Krakowsk, ktre to wydawnictwa bdzie mona naby na najbliszym „Jarmarku witojaskim”
ktry odbdzie si w dniu 5 padziernika rynku w Ktach, gdzie nasze Towarzystwo bdzie miao stoisko.
Wiodcym tematem ostatniego zarzdu byo uczestnictwo w „Jarmarku witojaskim” oraz zbliajca si kwesta w dniu 1 listopada, organizowana przez nasze Towarzystwo.

kbUdany spacer ulic Krakowsk

2013-08-11 21:03:22


W tym roku w ramach „Dni Kt” zorganizowalimy spacer ul. Krakowsk. Pomimo upalnej pogody, przy fontannie na Rynku zebraa si ponad 50 osobowa grupa chtnych do odbycia spaceru. Przewodniczcy Towarzystwa Kazimierz Brzuska przywita zebranych i przedstawi przewodnika, ktrym by sekretarz Towarzystwa, rodowity kczanin – Marek Nycz. Kady z uczestnikw otrzyma materiay dokumentujce omawiane w czasie spaceru obiekty, przygotowane przez nasze Towarzystwo. Uczestnicy spaceru z zainteresowaniem suchali ciekawych informacji nie tylko o budowlach, ale i o ludziach, ktrzy je kiedy zamieszkiwali. Informacje przekazywane przez Marka Nycza byy czsto wzbogacane przez mieszkacw ul. Krakowskiej, uczestniczcych w spacerze. Spacer zakoczy si w ponad stuletnim tartaku, gdzie dziki uprzejmoci waciciela p. Tadeusza Klisia, moglimy zobaczy maszyn parow z 1908 r. i rwnie zabytkow hal trakw. Dua frekwencja wiadczy, e mieszkacy s zainteresowani spacerem w przeszo i rwnoczenie zobowizuje do kontynuacji tego cyklu spacerw.Zobacz zdjęcia

kb