AKTUALNOŚCI:

Obchody Dnia Pamici

2012-04-25 20:27:14


Obchody Dnia Pamici.
Towarzystwo Mionikw Kt wraz z nauczycielami i modzie Powiatowego Zespou Nr 9 Szk im. M. Dbrowskiej w Ktach w dniu 23.04.2012 r. zorganizowao kolejne obchody Dnia Pamici. To wito obchodzone od 15 lat stao si tradycj tej szkoy. Jest powicone pamici aresztowanych w dniach 23 i 24 kwietnia 1940 roku nauczycieli,
Kt i kckiej ziemi, ktrzy zginli w obozach koncentracyjnych w okresie II wojny wiatowej. Wikszo wwczas aresztowanych osb to absolwenci kckiego Seminarium Nauczycielskiego. W 1997 roku z inicjatywy TMK wmurowano w holu szkoy tablic upamitniajc to tragiczne wydarzenie. Pod ni uczestnicy spotkania w zadumie i skupieniu odmwili wsplnie modlitw, zoyli kwiaty oraz zapalili znicze.
W uroczystoci wzili udzia przedstawiciele wadz powiatowych, gospodarze naszego miasta, poczty sztandarowe, dyrektorzy szk, dyrektor miejscowego muzeum, czonkowie i sympatycy Towarzystwa Mionikw Kt. Modzie przygotowaa spektakl sowno-muzyczny. Uroczysto zakoczono rozmowami przy kawie i herbacie.

kbyczenia witeczne

2012-04-01 19:01:24
kbZoenie kwiatw

2012-03-09 17:50:50


W dniu 6 marca czonkowie Towarzystwa Mionikw Kt wraz z przewodniczcym Rady Miejskiej Eugeniuszem Zawadzkim uczcili 66 rocznic mierci doktora Wadysawa Dziewoskiego, zapalajc znicze i skadajc kwiaty na jego grobie na kckim cmentarzu. Roman Baaj w krtkim wystpieniu przypomnia posta doktora Dziewoskiego, lekarza, burmistrza i kckiego spoecznika. Wrd obecnych byy rwnie osoby, ktre pamitay doktora Dziewoskiego i przy okazji podzieliy si wspomnieniami z dziecistwa. Przewodniczca Towarzystwa Anna Chowaniak poinformowaa, e w czerwcu na budynku przy ul. Sobieskiego, ktry dr Dziewoski podarowa miastu, zostanie odsonita pamitkowa tablica.
Przewodniczcy Rady Miejskiej Eugeniusz Zawadzki poinformowa o zarejestrowaniu fundacji, ktrej celem bdzie propagowanie i realizowanie spoecznych inicjatyw doktora Wadysawa Dziewoskiego.

Zobacz zdjęcia

kbZaproszenie

2012-03-02 11:05:48


Dnia 6 marca 2012 r. przypadnie 66 rocznica mierci dr. Wadysawa Dziewoskiego – lekarza miejskiego, wspzaoyciela kckiego gniazda „Sokoa”, burmistrza i zasuonego dla mieszkacw Kt spoecznika. W tym dniu o godz.10:00 Towarzystwo Mionikw Kt zaprasza do uczestnictwa w zapaleniu zniczy na grobie dr W. Dziewoskiego na cmentarzu w Ktach.

TMKSpotkanie noworoczne

2012-02-17 20:39:40


W dniu 1 lutego w sali kolumnowej gocinnego Domu Kultury odbyo si tradycyjne noworoczne spotkanie czonkw Towarzystwa Mionikw Kt. Pocztek roku jest okazj do ycze pomylnoci i za ni zebrani wznieli toast.
Nastpnie etnolog z kckiego muzeum Alicja Skrudlik-Pilch zapoznaa zebranych z bogat obrzdowoci wit Boego Narodzenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem ziemi kckiej
i okolic.
W dyskusji Roman Baaj przypomnia wspania posta doktora Wadysawa Dziewoskiego, informujc, e w br. mija 140 rocznica urodzin tego zasuonego kczanina. Zaapelowano do obecnych na spotkaniu przedstawicieli urzdu,
o umieszczenie przy wejciu do parku im. Wadysawa Dziewoskiego obelisku, na ktrym byaby informacja o doktorze Dziewoskim bd metalowego napisu „Park Dziewoskiego” nad bram wejciow do parku. Wnioskowano rwnie, aby na budynku przy ul. Sobieskiego, ktry doktor Dziewoski podarowa miastu na Dom Spokojnej Staroci, a w ktrym mieci si obecnie przedszkole, umieci stosown tablic pamitkow.
Irena Drodzik przypomniaa zebranym, e w br. mija 35 lat od historycznego wydarzenia, jakim byo w 1977r. 700 – lecie Kt. Z tym rwnie wie si jubileusz 35 – lecia Towarzystwa Mionikw Kt. W ciekawy sposb nawizaa do tych dwch wydarze uznajc, e oba winny by tematem wiodcym w tegorocznym programie dziaania TMK, a zalee to bdzie od aktywnoci czonkw, a przede wszystkim zarzdu TMK. Zwrcia rwnie uwag na poczesne miejsce „Almanachu Kckiego” na kulturalnej mapie naszej gminy, wyraajc nadziej, e w tegorocznym XVI ju wydaniu, bd liczne i ciekawe materiay, nawizujce do wymienionych wyej wydarze.

Zobacz zdjęcia

kb