AKTUALNOŚCI:

Zaproszenie

2014-04-27 21:35:27


Towarzystwo Mionikw Kt Zaprasza swoich czonkw i sympatykw na promocj XVII rocznika spoeczno – kulturalnego „Almanach Kcki”. Spotkanie promocyjne odbdzie si w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00 w sali kameralnej Domu Kultury w Ktach.
W trakcie spotkania bdzie mona naby zarwno najnowszy numer „Almanachu Kckiego” jak i inne pozycje wydawnicze naszego Towarzystwa.

kbyczenia witeczne

2014-04-18 15:20:57kbGawda o dawnych Ktach

2013-12-29 21:22:05


W dniu 19.12.2013r. w Sali Kameralnej Domu Kultury odbyo si spotkanie czonkw Towarzystwa i zaproszonych goci. Na pocztku spotkania przewodniczcy Kazimierz Brzuska wrczy podzikowania czonkom zarzdu poprzedniej kadencji, a mianowicie Annie Chowaniak, Magorzacie Kasolik – Piecha i Baejowi Banasiowi. Nastpnie krtko omwi dziaalno Towarzystwa w biecym roku i zamierzenia na rok 2014. Nastpnie Marek Nycz wraz z Tadeuszem Dryj przedstawili pierwsz „Gawd o dawnych Ktach”. Pierwsza dlatego, gdy przewidujemy co najmniej kilka takich spotka w przyszoci. Korzystajc z projektora multimedialnego pokazali kilkadziesit dawnych zdj i widokwek opisujc je w interesujcy sposb. Prezentacja, a raczej powrt do dawnych Kt, spotkaa si z duym zainteresowaniem zebranych. Poniej zamieszczamy kilka zdj z tego spotkania.

Zobacz zdjęcia

kbyczenia witeczne

2013-12-22 20:36:16
Wesoych wit oraz pomylnoci w Nowym Roku yczy

Kazimierz Brzuska

Boe Narodzenie 2013 r.

kbListopadowa kwesta cmentarna.

2013-11-05 21:51:56


W dniu 1 listopada, ju po raz 16 Towarzystwo Mionikw Kt zorganizowao tradycyjn kwest cmentarn na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych nagrobkw i grobw znajdujcych si na kckim cmentarzu. Kwesta rozpocza si od godz. 8:00 i trwaa do godz. 16:00. W tym roku przy bramach cmentarza kwestowali m.in. czonkowie i liczni sympatycy Towarzystwa, uczniowie PZ nr 9 im. Marii Dbrowskiej wraz z nauczycielami oraz samorzdowcy. Dziki ofiarnoci odwiedzajcych cmentarz, w tym roku udao nam si zebra rekordow kwot 12 032,58 z.
Zebrane w tym roku rodki pienine zostan przeznaczone na renowacj kolejnego zabytku naszego cmentarza, ktry zostanie wytypowany w najbliszym czasie przez zarzd Towarzystwa.
Wszystkim kwestujcym bardzo dzikujemy za udzia w kwecie. Szczeglne podzikowania kierujemy do ofiarodawcw za wyjtkowo hojno, dziki ktrej mog by kontynuowane dalsze prace renowacyjne na naszym cmentarzu.

W tym roku kwestowali:
Maria Bakalarska, Jacek Bakalarski, Roman Baaj, Baej Bana, Justyna Bartu, Tomasz Bk, Adam Bogusz, Andrzej Bryzek, Kazimierz Brzuska, Anna Chowaniak, Maria Chrapkowicz, Irena Drodzik, Grayna Dryja, Tadeusz Dryja, Rafa Fico, Grayna Flasz, Andrzej Flasz, Natalia Front, Wacaw Front, Jerzy Giycki, Urszula Grabowska, Jarosaw Gugulski, Maria Gunia, aneta Gunia, Jzef Honkisz, Eleonora Iwanek, Zofia Jachnicka, Zbigniew Jarosz, Wanda Jasek, Lucyna Kadubicka, Mirosawa Kadubicka, Anna Kapcia, Maria Karaim, Krzysztof Klczar, Janina Korczyk, Grayna Kowalska, Zofia Krlicka, Marian Kubajak, Maria Kubiczek, Adam Kruczalak, Ewa Kruczalak, Iwona Kruczalak, Dariusz Laszczak, Barbara Lewandowska, Krystyna Majkuciska, Maria Mitoraj – Mrzygd, Alina Nowak, Marek Nycz, Dagmara Pasternak, Katarzyna Pastor, Magorzata Kasolik – Piecha, Marcelina Ponka, aneta Siwiec, Stanisaw Sok, Kazimiera Szapa, Ewa Suknarowska, Zofia Tomiczek, Stanisaw Witkowski, Magdalena Wnczak, Agata Wojnar, Tomasz Wrbel, Kamila Wrblewska, Grayna Mojesz-Wlazy, Klaudia Zarba, Eugeniusz Zawadzki, Monika Zemlak, Katarzyna Kadubicka-ydek.

Zobacz zdjęcia

kb