AKTUALNOŚCI:

Piknik organizacji pozarzdowych

2013-10-13 18:27:48


W dniu 28 wrzenia, na zaproszenie Prezydenta Owicimia Janusza Chwieruta oraz Starosty Owicimskiego Jzefa Krawczyka, Towarzystwo nasze uczestniczyo w VII Pikniku organizacji pozarzdowych w Owicimiu. Na wasnym stoisku zaprezentowalimy nasze wydawnictwa, ktre cieszyy si sporym zainteresowaniem, a ktre mona byo rwnie naby. Liczna publiczno i wspaniaa pogoda z pewnoci przyczyniy si do ciekawych spotka i nawizania kontaktw i innymi stowarzyszeniami.Zobacz zdjęcia

kbZ dziaalnoci TMK

2013-10-13 18:10:19


Od wyborw nowego zarzdu mino ju p roku, ktry to czas zarzd wypeni intensywn prac. Odbyo si 9 posiedze zarzdu, na ktrych podjto szereg istotnych decyzji, a take uchwa zwizanych z dziaalnoci naszego Towarzystwa.

- 29 kwietnia uczestniczylimy w „Dniu pamici” w Liceum im. Marii Dbrowskiej
- 2 sierpnia zorganizowalimy w ramach „Dni Kt” spacer ul. Krakowsk
- 28 wrzenia uczestniczylimy w VII Pikniku organizacji pozarzdowych w Owicimiu.
- 5 padziernika uczestniczylimy rwnie w uroczystociach 80 lecia Liceum im. S.Wyspiaskiego w Ktach.

Zarzd wystpi do burmistrza Kt Tomasza Bka z prob o umieszczenie w projekcie budetu na 2014 r. kilku zada, w tym:
- wspfinansowanie XVII numeru „Almanachu Kckiego”,
- renowacj bd wykonanie nowego krzya na cmentarzu komunalnym w Ktach,
- wykonanie tablicy informacyjnej cmentarza pomidzy bramami od strony parkingu cmentarza,
- odnowienie tablicy pamitkowej na budynku Rynek 27,
- oznakowanie nazw ulic przylegych do Rynku tabliczkami z herbem Kt.

Czonkowie zarzdu zapoznali si z efektami dotychczasowej renowacji zabytkowych nagrobkw na cmentarzu komunalnym w Ktach.

Powoano zesp redakcyjny kolejnego, XVII numeru „Almanachu Kckiego” w skadzie: Marek Nycz, Irena Drodzik, Anna Chowaniak i Tadeusz Dryja.

Zarzd podj decyzj o wydaniu kalendarza ciennego na 2014 r. oraz broszurki ze spaceru ul. Krakowsk, ktre to wydawnictwa bdzie mona naby na najbliszym „Jarmarku witojaskim”
ktry odbdzie si w dniu 5 padziernika rynku w Ktach, gdzie nasze Towarzystwo bdzie miao stoisko.
Wiodcym tematem ostatniego zarzdu byo uczestnictwo w „Jarmarku witojaskim” oraz zbliajca si kwesta w dniu 1 listopada, organizowana przez nasze Towarzystwo.

kbUdany spacer ulic Krakowsk

2013-08-11 21:03:22


W tym roku w ramach „Dni Kt” zorganizowalimy spacer ul. Krakowsk. Pomimo upalnej pogody, przy fontannie na Rynku zebraa si ponad 50 osobowa grupa chtnych do odbycia spaceru. Przewodniczcy Towarzystwa Kazimierz Brzuska przywita zebranych i przedstawi przewodnika, ktrym by sekretarz Towarzystwa, rodowity kczanin – Marek Nycz. Kady z uczestnikw otrzyma materiay dokumentujce omawiane w czasie spaceru obiekty, przygotowane przez nasze Towarzystwo. Uczestnicy spaceru z zainteresowaniem suchali ciekawych informacji nie tylko o budowlach, ale i o ludziach, ktrzy je kiedy zamieszkiwali. Informacje przekazywane przez Marka Nycza byy czsto wzbogacane przez mieszkacw ul. Krakowskiej, uczestniczcych w spacerze. Spacer zakoczy si w ponad stuletnim tartaku, gdzie dziki uprzejmoci waciciela p. Tadeusza Klisia, moglimy zobaczy maszyn parow z 1908 r. i rwnie zabytkow hal trakw. Dua frekwencja wiadczy, e mieszkacy s zainteresowani spacerem w przeszo i rwnoczenie zobowizuje do kontynuacji tego cyklu spacerw.Zobacz zdjęcia

kbSpacer ul. Krakowsk.

2013-07-18 22:27:54


Jak co roku, w ramach Dni Kt, Towarzystwo Mionikw Kt organizuje spacer jedn z kckich ulic. Tym razem bdzie to ulica Krakowska. Spacer rozpocznie si zbirka przy fontannie na Rynku, gdzie przewodnicy opowiedz o historii tej ulicy, a potem rozpocznie si spacer. Przewodnicy przy wybranych obiektach bd opowiada ich histori i ciekawostki z nimi zwizane. Spacer zakoczy si w ponad stuletnim tartaku, gdzie bdzie mona zwiedzi hal produkcyjn, a przede wszystkim wspaniay zabytek techniki jakim jest ponad stuletnia maszyna parowa do napdu maszyn do cicia drewna. Dla wszystkich uczestnikw bd przygotowane materiay zwizane z tematyk spaceru, na ktry serdecznie zapraszamy w pitek 2 sierpnia o godz. 17.00.

kbDzie Pamici

2013-05-09 21:13:16

„Potrzsam pamici –
moe co w jej gaziach
upione od lat
poderwie si z furkotem”
W. Szymborska

Ten cytat z piknego utworu Wisawy Szymborskiej pt. „Dnia 16 maja 1973 roku” doskonale oddaje charakter corocznego „Dnia Pamici”, powiconego utrwaleniu informacji o nauczycielach, ktrzy zginli z rk hitlerowskiego okupanta. To coroczne potrzsanie pamici, aby wydoby i przekaza jak najwicej informacji o nich.
W dniu 29 kwietnia na zaproszenie organizatorw, ktrymi od lat s: Dyrekcja Powiatowego Zespou nr 9 Szk im. M. Dbrowskiej i Towarzystwa Mionikw Kt, przybyli przedstawiciele samorzdu powiatowego i gminnego, dyrektorzy placwek owiaty i kultury z terenu gminy Kty. Przybyych powitaa pani Grayna Mojesz – Wlazy, dyrektorka PZ nr 9, ktra przypomniaa okolicznoci towarzyszce temu szczeglnemu wydarzeniu. W czci artystycznej modzie tej szkoy pod kierunkiem mgr Ewy Soskiej wystpia z interesujcym montaem sowno – muzycznym, opartym na poezji Wisawy Szymborskiej. Przewodniczcy Towarzystwa Mionikw Kt Kazimierz Brzuska podzikowa za pikny wystp i wrczy opiekunce i kademu z uczestnikw spektaklu egzemplarz najnowszego „Almanachu Kckiego” i wspomnie o Wadysawie Drodziku, pierwszym przewodniczcym Towarzystwa. Podkreli znaczenie corocznych obchodw „Dnia Pamici” szczeglnie dla modziey klas pierwszych tej szkoy, ktra opuszczajc j po trzech latach, wyniesie w pamici rwnie czstk jej tragicznej historii. Na zakoczenie spotkania pani Anna Chowaniak - historyk z wyksztacenia i zamiowania, czonkini Towarzystwa Mionikw Kt, w interesujcy sposb, z wykorzystaniem starych, wypoyczonych rodzinnych fotografii, przybliya kolejne dwie postaci z listy tablicy pamitkowej tj. Bogdana uszczyskiego – profesora Seminarium Mskiego w Ktach i Alfonsa Osadziskiego – nauczyciela szkoy w Czacu.

kb