AKTUALNOŚCI:

Nagroda dla Towarzystwa Mionikw Kt

2015-05-13 21:48:12


W dniu 7 maja w Owicimskim Centrum Kultury Zarzd Powiatu w Owicimiu wrczy coroczne nagrody za szczeglne osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody za osignicia w dziaalnoci sportowej. W tym roku jednym z laureatw zostao Towarzystwo Mionikw Kt, a statuetk odebra Kazimierz Brzuska, przewodniczcy Towarzystwa, ktry w krtkim wystpieniu zoy na rce starosty owicimskiego Zbigniewa Starca podzikowania za otrzymane wyrnienie i wielokrotna pomoc. Podzikowa rwnie obecnemu na uroczystoci burmistrzowi Kt Krzysztofowi Janowi Klczarowi za znaczca pomoc w wydaniu najnowszego numeru „Almanachu Kckiego”.

Zobacz zdjęcia

kbNowy „Almanach Kcki”.

2015-05-03 19:11:34


Ukaza si oczekiwany XVIII ju numer rocznika spoeczno – kulturalnego „Almanach Kcki”. W dniu 29 kwietnia 2015 r. w sali kameralnej kckiego Domu Kultury odbyo si spotkanie promocyjne, na ktre przybyli burmistrz Gminy Kty Krzysztof Jan Klczar, z-ca burmistrza Rafa Fico, przewodniczcy Rady Miejskiej Marek Nycz, czonkowie i sympatycy Towarzystwa.
Osiemnasty ju numer popularnego „Almanachu” zaprezentowany zosta przez jego redaktora naczelnego Zbigniewa Matejk ktry przybliy zebranym zawarto i przesanie tego numeru, zachcajc do jego przeczytania. Najnowszy „Almanach Kcki” zawiera m.in. artykuy o pobycie Jzefa Pisudskiego w Ktach, o epidemii cholery w XIX wieku na terenie Kt, o 300 leciu kckiego klasztoru franciszkanw, zarys historii kckiego harcerstwa i wiele innych ciekawych artykuw. Przewodniczcy Towarzystwa Mionikw Kt Kazimierz Brzuska wrczy najnowszy numer wraz z podzikowaniami autorom artykuw, zamieszczonych w „Almanachu” oraz osobom i instytucjom sprzyjajcym dziaalnoci Towarzystwa. Szczeglne podzikowania skierowa do burmistrza Krzysztofa Jana Klczara za pomoc finansow, dziki ktrej „Almanach Kcki” nr XVIII mg si ukaza. Spotkanie byo rwnie okazj do podzikowania pani Krystynie Gral, ktra przez wiele lat bya czonkiem zarzdu i penia funkcje skarbnika Towarzystwa. Na t okoliczno przewodniczcy Kazimierz Brzuska wrczy pani Krystynie bukiet r, nowy Almanach i pamitkowy album o Ktach. i stosowny upominek
W czci artystycznej utwory Starego Dobrego Maestwa zagra na gitarze i zapiewa Sawomir Dwornik przy akompaniamencie grajcej na skrzypcach Anety Basiak - oboje z PZ nr 9 im. Marii Dbrowskiej w Ktach.
Spotkanie promocyjne zakoczyo si tradycyjnie rozmowami przy kawie.
Nowy „Almanach Kcki” mona ju naby w kckim Muzeum i kckich ksigarniach w Rynku i przy ul. Mickiewicza.

Zobacz zdjęcia

kbAlmanach po raz 18.

2015-04-15 21:17:15


Przed nami wydanie kolejnego, 18. ju numeru „Almanachu Kckiego”. Spotkanie promocyjne odbdzie si w Domu Kultury we rod 29 kwietnia o godz. 18. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wydawnictwem.
zmyczenia witeczne

2015-04-01 21:37:47

kbNowa ksika Tadeusza Dryji

2015-01-18 12:27:52


27 stycznia ukae si ksika Tadeusza Dryji pt. Kad kamie... los kckich ydw. Autor, kczanin, czonek Towarzystwa Mionikw Kt, a take zespou redagujcego „Almanach Kcki”, przez lata zbiera informacje i dokumenty.
Spotkanie promujce ksik odbdzie si w Domu Kultury w Ktach 27 stycznia o godz. 17. Promocj poprzedzi wykad Marcina Dziubka nt. 70. rocznicy wyzwolenia Kt spod okupacji niemieckiej.

zm