AKTUALNOŚCI:

Almanach po raz 18.

2015-04-15 21:17:15


Przed nami wydanie kolejnego, 18. ju numeru „Almanachu Kckiego”. Spotkanie promocyjne odbdzie si w Domu Kultury we rod 29 kwietnia o godz. 18. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wydawnictwem.
zmyczenia witeczne

2015-04-01 21:37:47

kbNowa ksika Tadeusza Dryji

2015-01-18 12:27:52


27 stycznia ukae si ksika Tadeusza Dryji pt. Kad kamie... los kckich ydw. Autor, kczanin, czonek Towarzystwa Mionikw Kt, a take zespou redagujcego „Almanach Kcki”, przez lata zbiera informacje i dokumenty.
Spotkanie promujce ksik odbdzie si w Domu Kultury w Ktach 27 stycznia o godz. 17. Promocj poprzedzi wykad Marcina Dziubka nt. 70. rocznicy wyzwolenia Kt spod okupacji niemieckiej.

zmyczenia witeczne

2014-12-21 21:31:50kbKwesta - podsumowanie.

2014-11-06 23:29:15


W dniu wita Zmarych ju po raz siedemnasty Towarzystwo Mionikw Kt zorganizowao kwest cmentarn na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych obiektw, znajdujcych si na kckim cmentarzu komunalnym. Kwesta rozpocza si o godz. 8 rano przy czterech bramach cmentarza i trwaa do godz. 16. Przy czterech bramach kckiego cmentarza kwestowali samorzdowcy, nauczyciele z uczniami oraz czonkowie i liczni sympatycy Towarzystwa. W puszkach oprcz zotwek znalazo si 6,5 euro i 20 koron norweskich. Dziki wielkiej ofiarnoci odwiedzajcych cmentarz w dniu 1 listopada zebralimy kwot 11 760,67 z.
Zebrane rodki pienine zostan przeznaczone na renowacj kolejnego zabytku naszego cmentarza, ktry zostanie wytypowany przez zarzd Towarzystwa Mionikw Kt.
Wszystkim kwestujcym bardzo dzikujemy za udzia w kwecie. Szczeglne podzikowania kierujemy do ofiarodawcw za wyjtkow hojno, dziki ktrej mog by kontynuowane dalsze prace renowacyjne na naszym cmentarzu.
W dniu 1 listopada kwestowali:
Adamus Barbara, Bakalarski Jacek, Bakalarska Maria, Bana Baej, Bk Tomasz, Bryzek Andrzej, Brzuska Kazimierz, Chowaniak Anna, Cwynar Jerzy, Czarnik Sylwia, Drodzik Irena, Dryja Grayna, Dryja Tadeusz, Fico Rafa, Flasz Grayna, Front Natalia, Front Wacaw, Giycki Jerzy, Gugulski Jarosaw, Gunia aneta, Jachnicka Zofia, Jarosz Zbigniew, Jasek Wanda, Jeremi-Dwigo Magdalena, Kadubicka Mirosawa, Karaim Maria, Kasolik-Piecha Magorzata, Klczar Krzysztof, Koperska Maria, Korczyk Janina, Kowalska Grayna, Krlicka Zofia, Krliczek Ewa, Kruczalak Adam, Kubajak Marian, Kurec Henryk, Laszczak Dariusz, Lewandowska Barbara, uniewska Iwona, Majkuciska Krystyna, Matejko Maria, Matejko Zbigniew, Matusiak Wanda, Matyszkowicz Anna, Mojesz-Wlazy Grayna, Nowak Alina, Nycz Marek, Sok Stanisaw, Suknarowska Ewa, Szapa Kazimiera, Witkowski Stanisaw, Wrbel Wojciech, Zawadzki Eugeniusz oraz uczniowie:
- Pasternak Dagmara, Siwiec aneta, Wnczak Magdalena, ydek Anna -PZ Nr 9 Szk im. M. Dbrowskiej;
- Nicpo Paulina, Tobiczyk Kacper, Wolf Justyna, – PZ Nr 10 SME im. M. Kopernika ;
- Owsik Elbieta, Zemanek Daria , Mania Dorota – wolontariuszki OHP.

Zobacz zdjęcia

kb