AKTUALNOŚCI:

Karol Mitoraj - Wspomnienie

2014-07-07 12:12:19


W pitek 4 lipca 2014 r. w wieku 94 lat zmar Kczanin, przyjaciel Towarzystwa Mionikw Kt - Karol Mitoraj.
Karol Mitoraj – urodzi si 14 stycznia 1920 r. w Ktach. Najpierw uczszcza do Siedmioklasowej Publicznej Szkoy Powszechnej Mskiej im. w. Jana Kantego w Ktach, a od 1933 r. by uczniem nowo powstaego Pastwowego Gimnazjum Koedukacyjnego rwnie w Ktach. Tuz przed wybuchem wojny, w maju 1939 r. zoy egzamin dojrzaoci w Liceum Matematyczno – Przyrodniczym w Bielsku.
W czasie okupacji pracowa w gospodarstwie rolnym rodzicw, a take w jednej z fabryk w Bielsku. Od 1940 r. uczestniczy w konspiracji w Zwizku Walki Zbrojnej a pniej w AK. Od 1943 r. Karol Mitoraj wczy sie w akcj wysyania paczek ywnociowych do obozu w Owicimiu, a od 1944 r. udziela tajnych korepetycji w zakresie programu gimnazjalnego z matematyki, fizyki, chemii i aciny. Po wojnie ukoczy studia na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Jagielloskiego, po ktrych rozpocz prac w Laboratorium Dowiadczalnym przy Zakadach Chemicznych w Owicimiu. W 1965 r. uzyska tytu doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ. W 1973 zosta powoany na stanowisko docenta w Orodku Badawczo Rozwojowym Kauczukw w Owicimiu. Mia bogaty dorobek naukowy w postaci licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, a take licznych patentw co znalazo uznanie w postaci Zotego Krzya Zasugi, nadanego przez Rad Pastwa w 1974 r. Pracowa aktywnie w Naczelnej Organizacji Technicznej a take w PTTK. Z pasj uprawia narciarstwo, pywanie , kajakarstwo, a po przejciu na emerytur turystyk grsk.
Czynnie angaowa si w ycie spoeczne Kt, eby wspomnie Jego udzia w przenosinach pomnika Jana Kantego na kcki rynek, czy te aktywny udzia przy budowie Domu Pogrzebowego. By czonkiem kilku komisji Rady Miejskiej, a latach 1991 - 1995 przewodniczcym Zarzdu Dzielnicy Stare Miasto.
By uczestnikiem prawie wszystkich historycznych „Spotka przy armacie” organizowanych przez kckie Muzeum. Z chci dzieli si wiedz o dawnych Ktach w czasie licznych spotka, a take na amach „Almanachw Kckich” wydawanych przez Towarzystwo Mionikw Kt.
W pamici kczan pozostanie jako osoba skromna, o duej kulturze osobistej i ogromnej wiedzy historycznej o naszym miecie.

kbNowy „Almanach Kcki” ju w sprzeday.

2014-05-08 21:51:01


Tradycyjnie ju kady kolejny numer „Almanachu Kckiego” jest oczekiwany z niecierpliwoci, a zarazem z ciekawoci przez liczne grono czytelnikw tego rocznika. Tak byo i tym razem, kiedy 30 kwietnia w Sali Kameralnej Domu Kultury odbyo si spotkanie promocyjne, na ktre przybyli burmistrz Gminy Kty Tomasz Bk, przewodniczcy Rady Miejskiej Eugeniusz Zawadzki, radni, czonkowie i sympatycy Towarzystwa.
Siedemnasty ju numer popularnego „Almanachu” zaprezentowany zosta przez jego redaktora naczelnego Marka Nycza oraz czonkini kolegium redakcyjnego Ann Chowaniak. Przybliyli oni zebranym zawarto i przesanie tego numeru, zachcajc do jego przeczytania. Przewodniczcy Towarzystwa Mionikw Kt Kazimierz Brzuska wrczy najnowszy numer wraz z podzikowaniami autorom artykuw, zamieszczonych w „Almanachu” oraz osobom i instytucjom sprzyjajcym dziaalnoci Towarzystwa. Szczeglne podzikowania skierowa do burmistrza Tomasza Bka za pomoc finansow, dziki ktrej „Almanach Kcki” nr XVII mg si ukaza.
W czci artystycznej, w ramach promowania modych talentw, wystpiy uczennice z Zespou Szkolno - Gimnazjalnego nr 2 w Ktach: Oliwia Naglik z kl. II (recytacja) i Wiktoria Olesiak z kl. V (piew). Ich wystp zosta gorco przyjty przez zebranych. Spotkanie promocyjne zakoczyo si tradycyjnie rozmowami przy kawie.
Nowy „Almanach Kcki” mona ju naby m.in. w ksigarniach, w kckim Muzeum, a take w naszym Towarzystwie (tel. 604 466 296).

Zobacz zdjęcia

kbZaproszenie

2014-04-27 21:35:27


Towarzystwo Mionikw Kt Zaprasza swoich czonkw i sympatykw na promocj XVII rocznika spoeczno – kulturalnego „Almanach Kcki”. Spotkanie promocyjne odbdzie si w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00 w sali kameralnej Domu Kultury w Ktach.
W trakcie spotkania bdzie mona naby zarwno najnowszy numer „Almanachu Kckiego” jak i inne pozycje wydawnicze naszego Towarzystwa.

kbyczenia witeczne

2014-04-18 15:20:57kbGawda o dawnych Ktach

2013-12-29 21:22:05


W dniu 19.12.2013r. w Sali Kameralnej Domu Kultury odbyo si spotkanie czonkw Towarzystwa i zaproszonych goci. Na pocztku spotkania przewodniczcy Kazimierz Brzuska wrczy podzikowania czonkom zarzdu poprzedniej kadencji, a mianowicie Annie Chowaniak, Magorzacie Kasolik – Piecha i Baejowi Banasiowi. Nastpnie krtko omwi dziaalno Towarzystwa w biecym roku i zamierzenia na rok 2014. Nastpnie Marek Nycz wraz z Tadeuszem Dryj przedstawili pierwsz „Gawd o dawnych Ktach”. Pierwsza dlatego, gdy przewidujemy co najmniej kilka takich spotka w przyszoci. Korzystajc z projektora multimedialnego pokazali kilkadziesit dawnych zdj i widokwek opisujc je w interesujcy sposb. Prezentacja, a raczej powrt do dawnych Kt, spotkaa si z duym zainteresowaniem zebranych. Poniej zamieszczamy kilka zdj z tego spotkania.

Zobacz zdjęcia

kb