AKTUALNOŚCI:

XIV Kcki Rajd Pojazdw Zabytkowych.

2014-08-20 12:43:10


W dniach 15 – 17.08.2014 r. pod hasem „Maopolska Nasz Region. Nasza Szansa” i pod patronatem marszaka wojewdztwa maopolskiego Marka Sowy odby si „XIV Kcki Rajd Pojazdw Zabytkowych Bielany 2014”. Organizatorem i komandorem rajdu tradycyjnie by Marek Leki z Bielan przy wspudziale Towarzystwa Mionikw Kt. Trasa tegorocznego rajdu biega z Bielan przez Kty, Chemek, Libi, Zator, Bobrek, Spytkowice i Polank Wielk. gdzie pojazdy i zaogi prezentoway si na odbywajcym sie w tych miejscowociach lokalnych uroczystociach (festyny, doynki). W tym roku w rajdzie uczestniczyo ponad 70 zabytkowych pojazdw z Polski, Czech, Sowacji i Ukrainy. Tradycyjnie ju w poszczeglnych miejscowociach do ktrych zawita rajd, odbywaj sie konkursy m.in. na najstarszy, najelegantszy, najefektowniejszy pojazd, a take na najbardziej stylow zaog, ktra swym ubiorem najbardziej dopasowaa si do rodzaju pojazdu i okresu z ktrego pochodzi jej pojazd. Dla uczestnikw rajdu nasze Towarzystwo przygotowao konkurs wiedzy o Maopolsce, a nagrodami byy materiay promocyjne naszego regionu. Na zakoczenie rajdu wyrnione zaogi otrzymay z rk komandora rajdu Marka Lekkiego i Kazimierza Brzuski Przewodniczcego Towarzystwa Mionikw Kt dyplomy i pamitkowe puchary.


Zobacz zdjęcia

kbZapraszamy na XIV Rajd Starych Pojazdw

2014-08-11 22:44:29


kbSpacer ul. Sobieskiego

2014-08-11 22:38:48


W pitek 1 sierpnia w ramach Dni Kt, nasze Towarzystwo zaprosio mieszkacw Kt na spacer ul. Sobieskiego. Przewodnikami byli kczanie, znawcy historii Kt – Marek Nycz i Tadeusz Dryja, ktrzy interesujco opowiadali nie tylko o budynkach ale rwnie o ludziach przy niej mieszkujcych i pracujcych. Uczestnicy spaceru weszli do gmachu sdu, na uroczy dziedziniec biblioteki, wysuchali historii Szkoy Podstawowej nr 1 i dawnej manufaktury sukienniczej F.Zajaczka i K.Lankosza. Spacer zakoczy sie naprzeciw kapliczki „Upadek”, ktrej historii wysuchano z zaciekawieniem. Towarzystwo Mionikw Kt wydao opracowanie o historii ul. Sobieskiego, ktre otrzymali wszyscy uczestnicy spaceru. Opracowanie to jest dostpne u nas, jak rwnie bdzie mona je otrzyma na najbliszym Jarmarku witojaskim na stoisku Towarzystwa Mionikw Kt.
Zapraszamy do galerii zdj ze spaceru.


Zobacz zdjęcia

kbZapraszamy na spacer.

2014-07-29 11:02:30


W dniu 01.08.2014 r. (pitek) nasze Towarzystwo organizuje kolejny juz spacer, tym razem ul. Sobieskiego. Dla uczestnikw spaceru przygotowalimy okolicznociowe wydawnictwo o tej ulicy. Spacer rozpocznie si o godz. 17.00 przy fontannie na kckim rynku.
Serdecznie zapraszamy czonkw TMK jak i mieszkacw do wzicia udziau w spacerze.

kbKolejny pomnik po renowacji.

2014-07-29 10:55:10


Mio jest informowa o kolejnych zrealizowanych dziaaniach naszego towarzystwa. Tym razem zabiegom renowacyjno – konserwatorskim poddany zosta kolejny zabytkowy pomnik kckiego cmentarza, usytuowany w bezporedniej bliskoci krzya gwnego w starej czci cmentarza. Pomnik, wykonany z „koziaskiego” kamienia skada si z piciu czci, z ktrych kada zostaa poddana pracom konserwatorskim. Kada z czci poddana zostaa specjalistycznym zabiegom konserwatorskim takim jak: dezynfekcja mikroflory, odsalanie, odgrzybianiu, wykonanie uzupenie ubytkw, wykonanie izolacji przeciwwodnej, hydrofobizacja kamienia, uczytelnienie napisw itp. Przeprowadzone prace ujawniy inskrypcje, wykute rnym stylem przez niegdysiejszych kamieniarzy. Zwraca szczeglnie uwag liternictwo w nazwisku Marii Janusiskiej, gdzie kada litera posiada kilka nawierce. Prace konserwacyjno – renowacyjne wykonaa w miesicu lipcu b.r. pracownia konserwacji zabytkw Andrzeja Zdyry z Zawoi. W dniu 17 lipca komisja konserwatorska skadajca si z przedstawicieli Maopolskiego Konserwatora Zabytkw, Towarzystwa Mionikw Kt, wykonawcy p. Andrzeja Zdyry i administratora cmentarza, potwierdzia zgodno wykonanych prac z programem konserwatorskim zatwierdzonym dla tego pomnika. Cakowity koszt prac renowacyjno – konserwacyjnych wynis 16 150 z i zosta pokryty z kwest przeprowadzonych w 2012 i 2013 r. Z tego miejsca serdecznie dzikujemy wszystkim ofiarodawcom, dziki ktrych ofiarnoci prace te mogy by wykonane. Pilnej renowacji i konserwacji wymaga jeszcze co najmniej kilkanacie obiektw, jednak same rodki z kwest s niewystarczajce i pozwalaj na renowacj jednego pomnika w roku. Przy takim tempie prac, niektrych pomnikw nie da sie uratowa przed postpujcym zniszczeniem. Pozostaje nam apelowa do kckiego samorzdu, aby ju w budecie rok 2015 znajd si rodki, ktre razem z zebranymi w kwecie, pozwol na objcie pracami konserwatorskimi nie jednego, a kilku pomnikw rocznie. W zaczeniu prezentujemy zdjcia obrazujce poszczeglne etapy prac konserwatorskich.

Zobacz zdjęcia

kb