AKTUALNOŚCI:

Konferencja w kęckim muzeum

2017-04-18 11:05:32


W sobotę 25 marca br., w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach miała miejsce konferencja poświęcona „Ochronie dziedzictwa materialnego na terenie Gminy Kęty”, zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Kęt i Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
Jako pierwsza wystąpiła dr Marta Tylza – Janosz, która w swoim krótkim referacie zatytułowanym „Spadek. Ochrona dziedzictwa jako powinność wobec przyszłych i przeszłych pokoleń”, zwróciła uwagę na rolę i znaczenie całego dziedzictwa kulturowego, które pozostawili nam nasi przodkowie. Podkreśliła, że tylko od nas samych zależy jak się z tym „spadkiem” obejdziemy i co uda nam się zachować dla potomnych.
Kolejnym prelegentem był mgr Bernard Jan Potępa OFM– gwardian klasztoru Franciszkanów (Reformatów) w Kętach, który w swoim referacie zatytułowanym „Ochrona dziedzictwa materialnego Klasztoru Franciszkanów (Reformatów) w Kętach” przedstawił kompleksowe działania, jakie na przestrzeni kilku lat zostały podjęte przez klasztor w celu ochrony powierzonego sobie dziedzictwa.
Referat przedstawiający „Działania Gminy Kęty związane z ochroną dziedzictwa materialnego”, wygłosiła Pani mgr Urszula Baczyńska – Śleziak, Dyrektor Wydziału Rozwoju Urzędu Gminy Kęty. Przybliżyła kwestie prowadzenia ewidencji zabytków na terenie naszej gminy i zaprezentowała podjęte przez urząd zadania zmierzające do ich ochrony
Kolejny referat poświęcony „Ochronie zabytkowych obiektów cmentarza komunalnego w Kętach”, wygłosił Kazimierz Brzuska – przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt, które nieprzerwanie od kilkunastu lat dba o kęcką nekropolię. Prelegent przedstawił kolejne działania podjęte przez Towarzystwo w ostatnich latach, w celu ochrony zabytkowego terenu cmentarza.
Referat zamykający to wyjątkowe wydarzenie, zatytułowany „Ochrona dziedzictwa materialnego w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach”, wygłosiła dr Marta Tylza – Janosz, która przedstawiła główne cele i zadania muzeum w tym zakresie. Podkreśliła, że od momentu powstania placówki, czyli od 2004 r., bardzo dynamicznie rozrastają się zbiory historyczne i etnograficzne kęckiej placówki, które tylko począwszy od 2011 r., powiększyły się z 4000 tys. eksponatów do 6734 zabytków, co w dłuższej perspektywie spowoduje brak przestrzeni magazynowej na ich odpowiednie przechowywanie.
Konferencje zakończyła żywa dyskusja, podczas której, oprócz słów podziękowań skierowanych do organizatorów, m.in. przez obecnego na sali profesora Antoniego Barciaka i dr. Jana Rodaka, padły apele o większą koordynację działań urzędu w obszarze zabytków i ich odpowiedniej promocji.
Kazimierz Brzuska wystosował apel o zamontowanie na terenie miasta odpowiednich tablic, które informowałyby wszystkich przyjezdnych o przypadającym w tym roku jubileuszu 740 – lecia miasta i zaplanowanych w związku z tym wydarzeń. Padały również pytania o możliwość właściwego wyeksponowania historycznych zabytków, znajdujących się w klasztorze franciszkanów.
Ostatnim punktem sobotniej konferencji było jej oficjalne zamknięcie przez organizatorów: dr Martę Tylzę –Janosz – Dyrektora Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach i Kazimierza Brzuskę -przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Kęt.

kbŻyczenia Świąteczne

2017-04-12 15:27:32

kbKęty. Trzy historie - zaproszenie.

2017-04-06 13:36:03


kbZdjęcia z konferencji

2017-04-06 13:32:20


Zdjęcia z konferencji

Zobacz zdjęcia

kbZaproszenie na konferencję.

2017-03-19 12:50:26


Towarzystwo Miłośników Kęt i z Muzeum im. A. Kłosińskiego organizują w dniu 25.03.2017 r. o godz. 10.00 w sali wystaw muzeum konferencję pt. „Ochrona dziedzictwa materialnego na terenie Gminy Kęty”
Konferencja jest inspirowana przypadającym w tym roku 40-leciem istnienia Towarzystwa Miłośników Kęt oraz 40-leciem powstania Zbiorów Historycznych Miasta Kęty, które stanowiły fundament dla kęckiego muzeum. Spotkanie ma na celu propagowanie i dyskusję na temat ochrony dziedzictwa materialnego na terenie naszej gminy. Konferencja będzie stanowić okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami rożnych instytucji, które aktywnie przyczyniają się do zachowania naszego wspólnego dziedzictwa.
W załączeniu program konferencji.

Zobacz zdjęcia

kb