AKTUALNOŚCI:

Życzenia Świąteczne

2017-04-12 15:27:32

kbKęty. Trzy historie - zaproszenie.

2017-04-06 13:36:03


kbZdjęcia z konferencji

2017-04-06 13:32:20


Zdjęcia z konferencji

Zobacz zdjęcia

kbZaproszenie na konferencję.

2017-03-19 12:50:26


Towarzystwo Miłośników Kęt i z Muzeum im. A. Kłosińskiego organizują w dniu 25.03.2017 r. o godz. 10.00 w sali wystaw muzeum konferencję pt. „Ochrona dziedzictwa materialnego na terenie Gminy Kęty”
Konferencja jest inspirowana przypadającym w tym roku 40-leciem istnienia Towarzystwa Miłośników Kęt oraz 40-leciem powstania Zbiorów Historycznych Miasta Kęty, które stanowiły fundament dla kęckiego muzeum. Spotkanie ma na celu propagowanie i dyskusję na temat ochrony dziedzictwa materialnego na terenie naszej gminy. Konferencja będzie stanowić okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami rożnych instytucji, które aktywnie przyczyniają się do zachowania naszego wspólnego dziedzictwa.
W załączeniu program konferencji.

Zobacz zdjęcia

kbNowe władze Towarzystwa.

2017-03-13 13:34:16


W związku z upływem czteroletniej kadencji zarządu, w dniu 3 lutego w Domu Kultury odbyło sie Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Kęt., w trakcie którego przewodniczący Kazimierz Brzuska złożył w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności Zarządu.
Przewodniczący zaznaczył, że pozostawia Towarzystwo w dobrej sytuacji finansowej pozwalającej realizować statutowe zadania TMK. Poinformował, że w przygotowane są do druku 3 publikacje: „Trzy historie”, „Kościół św. Jana Kantego w Kętach” i „Almanach Kęcki” XX. Komisja Rewizyjna, na podstawie przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu, złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Kolejnym punktem zebrania były wybory władz Towarzystwa na następną kadencję 2017 – 2021.

Wybrany zarząd będzie pracował w następującym składzie:

- Kazimierz Brzuska - przewodniczący
- Grażyna Flasz - zastępca przewodniczącego
- Marek Nycz - sekretarz
- Tadeusz Dryja - skarbnik
- Jacek Bakalarski - członek
- Adam Mrowiec - członek
- Andrzej Adamus - członek.

Skład Komisji Rewizyjnej:
- Marek Wągiel - przewodniczący
- Maria Mitoraj-Mrzygłód - członek
- Zofia Jachnicka - członek.

Kazimierz Brzuska wręczył kwiaty i pamiątkowy upominek pani Janinie Korczyk w podziękowaniu za jej aktywną pracę w Zarządzie TMK.

Uczestnicy zebrania złożyli następujące wnioski do burmistrza gminy:
- Zebrani wnioskują o wystąpienie do burmistrza Krzysztofa Klęczara z wnioskiem o nadanie pośmiertnie Władysławowi Droździkowi tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty”.

- Wystąpić do burmistrza Krzysztofa Klęczara z inicjatywą zamieszczenia na budynku Urzędu Gminy od strony ul. Jana Kantego tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi Kęt, św. Janowi Kantemu.

Zobacz zdjęcia

kb