AKTUALNOŚCI:

Zaproszenie.

2017-07-14 21:31:15


W dniu 16 lipca 2017 r. , na mszy św. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach odbędzie się poświęcenie tablicy pamiątkowej dedykowanej św. Janowi Kantemu. Inicjatorem powstania tablicy dla uczczenia 250 rocznicy kanonizacji św. Jana Kantego, patrona naszego miasta jest Towarzystwo Miłośników Kęt Serdecznie zapraszamy członków Towarzystwa oraz mieszkańców Kęt do udziału w tej wyjątkowej uroczystości.Zobacz zdjęcia

kbZmarła Pani Krystyna Góral.

2017-07-05 13:13:09


W dniu 2 lipca zmarła w wieku 83 lat wieloletnia członkini naszego Towarzystwa Pani Krystyna Góral. Przez wiele lat była członkiem Zarządu, pełniąc odpowiedzialną funkcję skarbnika. Jeszcze dwa lata temu przygotowała sprawozdanie finansowe za 2014 r., po czym ze względu na zaawansowany wiek poprosiła o zwolnienie jej z funkcji skarbnika. Interesowała się historią Kęt – miasta w którym żyła – z którego historii była dumna, co wielokrotnie podkreślała na spotkaniach Towarzystwa. Chętnie wracała do wspomnień swojego dzieciństwa i Jej ukochanych Kęt.
Często wracała wspomnieniami do swoich ukochanych Kęt z którymi związana była przez całe swoje życie.

Zobacz zdjęcia

kb„Kęty. Trzy historie” po raz drugi.

2017-07-01 20:25:39


Tym razem spotkanie odbyło się w dniu 29.06.2017r. w gościnnej Bibliotece Gminnej przy ul. Reymont. Przybyli czytelnicy tej książki oraz liczna rodzina Karola Mitoraja – córka, syn, wnuki a nawet prawnuki. Książkę zebranym zaprezentował jej redaktor Tadeusz Dryja. Na tą okoliczność Ewa Mitoraj, córka śp. Karola Mitoraja, zaprezentowała kilka piosenek, która sama napisała. Znalazło się również miejsce na piosenki harcerskie, które zebrani śpiewali przy akompaniamencie akordeonu Michała Kruczalaka. Książkę można jeszcze nabyć w Muzeum im. A. Kłosińskiego i w księgarni przy ul. Mickiewicza, a w październiku na naszym stoisku na Jarmarku Świętojańskim.

Zobacz zdjęcia

kbSpacer w deszczu.

2017-07-01 20:17:37


Tym razem uczestnicy spaceru po Kętach nie mieli szczęścia do pogody. Ulewny deszcz sprawił, że około 20 uczestników spaceru spędziło prawie 1,5 godziny pod parasolami na kęckim rynku. Na szczęście tematem spaceru był właśnie rynek i nawet nie ruszając się spod parasoli można było uczestniczyć w „spacerze”. Przewodnikiem tym razem był Marek Nycz, który przy wsparciu Tadeusza Dryji oprowadzał uczestników spaceru dookoła rynku, opowiadając ciekawe informacje o poszczególnych domach, ludziach kiedyś w nich mieszkających, a także o tym, co działo się na płycie rynku przez setki lat. Pomimo przeciwności pogody uczestnicy „spacer” uznali za udany. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy folder i pamiątkowy znaczek z herbem Towarzystwa Miłośników Kęt.

Zobacz zdjęcia

kbPotrójny jubileusz Towarzystwa Miłośników Kęt.

2017-06-06 11:52:35


W piątkowy wieczór spotkali się w Domu Kultury członkowie, sympatycy Towarzystwa Miłośników Kęt i zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczył również burmistrz Krzysztof Jan Klęczar z małżonką. Okazja była szczególna, bowiem w tym roku Towarzystwo obchodzi swoje 40. urodziny, XX kecie organizowania kwest cmentarnych i wydanie XX „Almanachu Kęckiego”. Spotkanie rozpoczął od prezentacji jubileuszowego „Almanachu Kęckiego” jego redaktor naczelny Tadeusz Dryja, który na tą okoliczność uraczył zebranych ogromnym tortem czekoladowym ze stosowną dedykacją. Po interesującej prezentacji przewodniczący Towarzystwa Kazimierz Brzuska wręczył autorom Almanachy i pamiątkowe dyplomy. Szczególne podziękowanie skierował do burmistrza Krzysztofa Jana Klęczara za pomoc w wydaniu jubileuszowego rocznika i za wspieranie działalności Towarzystwa. Wyrazy podziękowania zostały skierowane również do obecnych na spotkaniu redaktorów naczelnych Almanachu Kęckiego tj. pani Ireny Droździk, pana Marka Nycza, pani Anny Chowaniak i pana Tadeusza Dryji. Należy dodać, że pierwszym redaktorem naczelnym i współinicjatorem powstania „Almanachu Kęckiego” był nieżyjący już pan Władysław Droździk. W kolejnym punkcie spotkania Przewodniczący Kazimierz Brzuska przedstawił uczestnikom multimedialną prezentację najważniejszych wydarzeń w czterdziestoletniej historii Towarzystwa.
O powołaniu Towarzystwa Miłośników Kęt zdecydowali uczestnicy sesji Miejsko – Gminnej Rady Narodowej i Frontu Jedności Narodu, która odbywała się w dniu 16 wrzesnia 1977 r. w sali zebrań ZPW „Kentex. Celowość i potrzebę powołania Towarzystwa przedstawił w swym wystąpieniu zastępca przewodniczącego Rady Narodowej Miasta i Gminy Władysław Droździk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego. Przyjęto opracowany przez Bronisławę Zbylut statut i wybrano pierwszy zarząd w składzie: Władysław Droździk – przewodniczący, Roman Bałaj, Stanisław Drzyżdżyk, Bronisława Zbylut, Adam Jurdzeń, Adam Ćwiertnia i Stanisław Wąs. Kolejnymi przewodniczącymi Towarzystwa byli: Ryszard Strutyński, Irena Droździk, Anna Chowaniak i obecnie Kazimierz Brzuska.

W ciągu tych czterdziestu lat TMK uczestniczyło w ważniejszych wydarzeniach historycznych i kulturalnych, wydało szereg publikacji, a także zainicjowało akcję ratowania zabytków pochodzącego z 1829 r. kęckiego cmentarza. Przewodniczący Kazimierz Brzuska przypomniał również historię powstania i efekty dwudziestu kwest cmentarnych organizowanych przy bramach kęckiego cmentarza od 1 listopada 1997 r. W trakcie wszystkich kwest zebrano 166 821,00 zł, za które poddano konserwacji 17 zabytkowych pomników nagrobnych. Wśród odrestaurowanych są pomniki nagrobne zasłużonych osób dla Kęt, m.in. burmistrzów: Jana Kopcińskiego, Antoniego Biera, Władysława Dziewońskiego, Henryka Dołkowskiego, powstańców styczniowych: Władysława Kułakowskiego, Romana Zemanka, Ignacego Komendery, a także inne obiekty o szczególnych wartościach artystycznych, wpisane do rejestru zabytków. Podziękował darczyńcom i wolontariuszom, którzy niezależnie od warunków atmosferycznych co roku kwestują 1 listopada przy bramach cmentarza.
Wspomnieniom nie było końca, a było co wspominać.

Towarzystwo Miłośników Kęt.

Zobacz zdjęcia

kb