AKTUALNOŚCI:

Kolejna kwesta za nami.

2017-11-04 10:15:27


To była już 21. kwesta zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Kęt na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych obiektów, znajdujących się na kęckim cmentarzu komunalnym. W środę 1 listopada 66 wolontariuszy w godz. od 8 – 16 kwestowało przy bramach cmentarza. Dzięki dużej ofiarności odwiedzających w dniu Święta Zmarłych groby swoich bliskich, udało się zebrać 14 094,70 zł plus 15 euro co daje ostateczną kwotę 14 156,35 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone w przyszłym roku na prace konserwacyjno – renowacyjne kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego znajdującego się na kęckim cmentarzu.
Za pieniądze z ubiegłorocznej kwesty (13 752 zł) została przeprowadzona konserwacja marmurowego pomnika Józefy i Jana Handzlików, której koszt wyniósł 14 000 zł, a brakującą kwotę dołożyliśmy z naszych skromnych środków. Warto dodać, że pierwsza kwesta odbyła sie w dniu 1 listopada 1997 r. w której kwestowało 15 osób na czele z przewodniczącym Towarzystwa Miłośnikiem Kęt Władysławem Droździkiem, w trakcie której zebrano 2 400 zł. które wraz z pieniędzmi zebranymi w następnym roku przeznaczono na konserwację zabytkowego pomnika byłego burmistrza i Honorowego Obywatela Kęt, Henryka Dołkowskiego. W trakcie dwudziestu jeden kwest zebrano 182 217,35 zł za które poddano konserwacji, ratując je przed zniszczeniem, 18 zabytkowych pomników nagrobnych kęckiego cmentarza.
Co roku, niezależnie od pogody, przy bramach cmentarza kwestują wolontariusze – nauczyciele, uczniowie, samorządowcy, strażacy, rodziny, oraz członkowie i liczni sympatycy Towarzystwa.
Serdecznie dziękujemy wszystkim kwestującym, którzy poświęcili swój czas dla tak szlachetnego celu jakim jest ratowanie historycznych zabytków naszego miasta.
Szczególne podziękowania kierujemy do ofiarodawców za wyjątkową hojność, dzięki której mogą być kontynuowane dalsze prace konserwacyjne na naszym cmentarzu.

1 listopada kwestowali:
Adamus Andrzej, Bakalarski Jacek, Banaś Błażej, Bryzek Andrzej, Brzozowicz Sylwia, Brzuska Kazimierz, Chowaniak Anna, Chrapkowicz Maria, Cwynar Jerzy, Dryja Tadeusz, Flasz Andrzej, Flasz Grażyna, Front Natalia, Front Wacław, Gandor-Bakalarska Maria, Gardyński Tomasz, Grabowska Urszula, Grzela Klaudyna, Handzlik Mariusz, Honkisz Józef, Jachnicka Zofia, Jasek Wanda, Jeremi-Dźwigoń Magdalena, Kadłubicka Lucyna, Kadłubicka Mirosława, Kadłubicka-Żydek Katarzyna, Karaim Maria, Kasolik-Piecha Małgorzata, Kasperek Michał, Klęczar Aneta, Klęczar Krzysztof, Koperska Maria, Korczyk Janina, Kowalska Grażyna, Króliczek Ewa, Kruczalak Adam, Kurec Henryk, Kurnik Zbigniew, Lewandowska Barbara, Łuniewska Iwona, Majkucińska Krystyna, Matlak Zuzanna, Matusiak Maria, Matusiak Wanda, Mitoraj-Mrzygłód Maria, Mojżesz-Wlazły Grażyna, Mrowiec Adam, Mrowiec Helena, Nowak Alina, Nycz Marek, Nycz Mirosława, Plewniak Łukasz, Rodak-Duraj Małgorzata, Sokół Stanisław, Szafran Józef, Szewczyk Nina, Szłapa Kacper, Szłapa Kazimiera, Szpilka Dagmara, Szpilka Weronika, Wągiel Małgorzata, Wągiel Marek, Wróbel Wojciech, Zabłocki Włodzimierz, Zajac Jadwiga.
Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt
Kazimierz Brzuska

Zobacz zdjęcia

kbKwesta cmentarna w dniu Święta Zmarłych

2017-10-30 21:37:05


Jak co roku w dniu 1 listopada (środa) 2017 r. przy bramach cmentarza komunalnego w Kętach odbędzie się kwesta cmentarna. Będzie to juz 21. kwesta organizowana przez Towarzystwo Miłośników Kęt. Od godz. 8 – 16 ponad sześćdziesięciu wolontariuszy stać będzie z puszkami przy cmentarnych bramach, zbierając pieniądze na ratowanie zabytkowych obiektów znajdujących się na tym cmentarzu. Za zebrane w roku ubiegłym datki został poddany zabiegom konserwacyjnym i rewaloryzacyjnym kolejny ponad stuletni zabytkowy pomnik nagrobny Józefy i Jana Handzlików. Bardzo liczymy na ofiarność darczyńców.
Wyniki kwesty zamieścimy niezwłocznie m.in. na stronie naszego Towarzystwa (www.tmk.kety.pl) i INFO Kęty (www.info.kety.pl).
Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt
Kazimierz Brzuska

kbZaproszenie na Jarmark Świętojański

2017-10-21 13:14:50


Serdecznie zapraszamy na tradycyjny Jarmark Świętojański, który odbędzie się w niedzielę
22 października na kęckim rynku. Jak co roku nasze Towarzystwa będzie miało swoje stoisko, na którym będzie można nabyć najnowsze nasze wydawnictwa.
- Almanach Kęcki nr XX
- Kościół św. Jana Kantego w Kętach
- Mistrz Jan z Kęt
- Kęty. Trzy historie
- Kalendarz na 2018 r. „Śladami św. Jana Kantego”
Stoisko nasze będzie czynne od godz. 11.

Zobacz zdjęcia

kbXVII Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych za nami.

2017-08-16 22:13:46


Tegoroczny rajd można uznać za bardzo udany. Wzięło w nim udział ponad 70 różnych pojazdów zabytkowych. Najstarszym pojazdem był piękny Ford z 1930 r. którego załogę stanowili Bivoj Kolar z żoną Janą z Czech, natomiast najstarszymi motocyklami były: WSK z 1955 r. (pierwszy model) Marcina Lekkiego z Bielan
W pierwszym dniu rajd uczestniczył w Moto Show pod Dębowcem w Bielsku-Białej, skąd kolumna rajdu udała się do Kóz, gdzie przed pałacem Czeczów odbyła się prezentacja pojazdów.. W godzinach popołudniowych, na zaproszenie prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta, rajd zawitał do tego miasta, gdzie uczestnicy zwiedzili Muzeum Żydowskie i oświęcimski Zamek.
W drugim dniu uczestnicy rajdu na parkingu klasztoru Franciszkanów odbyła się prezentacja pojazdów. W tym czasie część załóg udała spacerem do centrum, gdzie na Rynku przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt Kazimierz Brzuska opowiedział o historii 740 letnich Kęt. Każdy z uczestników spaceru otrzymał okolicznościowy folder „SPACER PO KĘCKIM RYNKU” przygotowane z okazji 40 lecia Towarzystwa Miłośników Kęt. Kolejne etapy to Porąbka, a następnie Sucha Beskidzka, skąd rajd przemieścił się do Makowa Podhalańskiego, a następnie do Mucharza gdzie uczestnicy mogli podziwiać piękne widoki na nowe jezioro na rzece Skawie. Dyplomy i nagrody od Towarzystwa Miłośników Kęt, które od lat współpracuje przy organizacji rajdów otrzymała załoga Forda z 1930 r. Bivoj i Jana Kolarowie z Czech oraz kęczanin Tadeusz Krawczyk właściciel Fiata 125 p 1300 z 1977 r.

Kęty, 16.08.2017 r.

Zobacz zdjęcia

kbPoświęcenie tablicy.

2017-07-31 09:53:54


Powstanie tablicy jest ukoronowaniem starań Towarzystwa o godne uczczenie pamięci naszego wielkiego rodaka, św. Jana Kantego. W dniu 25.11.2009 r. zarząd Towarzystwa Miłośników Kęt wystąpił z pisemnym wnioskiem do burmistrza gminy o podjęcie starań o nadaniu Kętom patronatu św. Jana Kantego. W dniu 26. 02. 2010 roku Rada Miejska w Kętach wyraziła „… wolę ustanowienia św. Jana Kantego Patronem miasta Kęty i ustanowienia dnia 20 października świętem Patrona miasta Kęty…” i upoważniła Burmistrza Gminy Kęty oraz przewodniczącego Rady Miejskiej do złożenia wniosku w Kurii Bielsko-żywieckiej na ręce bpa Tadeusza Rakoczego, który 4 czerwca 2010r. wystąpił do stosownych instytucji kościelnych o nadanie patrona miastu.
W dniu 30 sierpnia 2010r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła św. Jana z Kęt, prezbitera, jako patrona u Boga miasta Kęty łącznie ze wszystkimi prawami i liturgicznymi przywilejami wynikającymi z rubryk. Zakończeniem tych starań była uroczysta msza święta koncelebrowana przez ks. bpa Tadeusza Rakoczego, która odbyła się 31 października 2010r. w kościele pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, w trakcie której został odczytany dekret papieski o uznaniu św. Jana z Kęt patronem miasta.
Dalsze starania Towarzystwa o tablicę pamiątkową poświęconą św. Janowi Kantemu niestety nie znalazły uznania kolejnych władz samorządowych miasta. Dopiero pisemne wystąpienie w dniu 27 lutego 2017 r. z wnioskami z Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Miłośników Kęt, w którym zawarta była kolejna inicjatywa Towarzystwa w sprawie zamieszczenia na budynku Ratusza od strony ul. Jana Kantego tablicy pamiątkowej poświęconej św. Janowi Kantemu spotkało się z pozytywną reakcja burmistrza Krzysztofa Jana Klęczara, który w piśmie z dnia 23 marca 2017 r. zwrócił się o podanie propozycji treści oraz formy tablicy.
W wyniku podjętych prac w dniu 15 maja 2017 r. została przekazana burmistrzowi Krzysztofowi Janowi Klęczarowi koncepcja i dokumentacja tablicy. Autorem projektu tablicy jest przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt Kazimierz Brzuska, a autorem rzeźby głowy św. Jana Kantego artysta rzeźbiarz Wojciech Białek z Chełmka. Autor projektu tablicy zaprezentował go w dniu 11 maja 2017 r. na zebraniu zarządu dzielnicy Stare Miasto z udziałem burmistrza Krzysztofa Klęczara i jego zastępcy Rafała Ficonia, uzyskując aprobatę zebranych. W dniu 18 czerwca 2017 r. projekt tablicy został zaprezentowany w czasie XXXIV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kętach przez przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Nycza, uzyskując aprobatę radnych. Należy podkreślić, że zarówno projekt tablicy jak i jej lokalizacja zostały zaakceptowane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, który w dniu 9 czerwca 2017 r. wydał pozwolenie nr 697/17 na umieszczenie tablicy na obiekcie zabytkowym jakim jest budynek Urzędu Gminy.
Tablica została wykonana w zakładzie kamieniarskim Bronisława Wykręta w Kętach z płyty włoskiego marmuru „Carrara”, którą zakupiło Towarzystwo Miłośników Kęt. Koszty wykonania tablicy wraz z medalionem z brązu zostały pokryte ze środków kęckiego samorządu.
Tablica została poświęcona w dniu 16 lipca 2017 r. w 250. rocznicę kanonizacji św. Jana Kantego w trakcie uroczystej mszy w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach odprawianej przez pochodzącego z Kęt ks. Roberta Niedzielę i proboszcza parafii ks. Franciszka Knapika. W trakcie mszy św. został również poświęcony znajdujący się w prezbiterium kościoła obraz św. Jana Kantego, będący darem ks. Roberta Niedzieli. Autorem obrazu jest Krzysztof Sułek - wykonawca polichromii kościoła św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.
Zgodnie z propozycją Towarzystwa Miłośników Kęt i akceptacją Rady Miasta Kęty tablica umieszczona zostanie na zewnętrznej ścianie Ratusza, od strony ulicy noszącej imię patrona miasta w październiku, po zakończeniu remontu elewacji budynku. Do tego czasu przechowywana będzie w kościele pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.

Zobacz zdjęcia

kb