AKTUALNOŚCI:

Przeszo - opoka teraniejszoci

2009-10-23 11:49:18


W Domu Kultury odbya si promocja najnowszego numeru rocznika „Almanach Kcki”. Przewodniczca Towarzystwa Mionikw Kt Anna Chowaniak podkrelia, cytujc sowa Matki Teresy z Kalkuty, e „Nie wszyscy mog robi wielkie rzeczy, ale wszyscy mae z wielk mioci”. Tak jest w przypadku pracy dla wsplnej idei, dla rozwoju ziemi kckiej, a take ocalenia od zapomnienia jej przeszoci. Podzikowaa sponsorom, dziki ktrym mg si ukaza kolejny kcki rocznik.
Redaktor naczelny Zbigniew Matejko rozwin sowa Cypriana Norwida „Przeszo - jest to dzi, tylko cokolwiek dalej”, ktrych parafraz byo motto spotkania: „Przeszo – opoka teraniejszoci”. Podkreli, e nowy „Almanach Kcki” dziki swej rnorodnoci moe dotrze do wielu czytelnikw, bo kady znajdzie w nim co interesujcego. Podzikowa Irenie Drodzik, wieloletniemu redaktorowi naczelnemu oraz wrczy jej pierwszy egzemplarz nowego rocznika.

Zobacz zdjęcia

bb


Listopadowa kwesta

2009-10-15 12:23:14


Ju po raz 12. Towarzystwo Mionikw Kt organizuje 1 listopada kwest na rzecz ratowania historycznych nagrobkw na kckim cmentarzu. W tym roku pienidze uzyskane dziki ofiarnoci kczan i tych, ktrzy bd odwiedza groby bliskich, przeznaczone zostan na renowacj grobu Marii Szczerbowskiej, nauczycielki, polonistki. Przewidywany koszt odnowienia nagrobka wynosi ok. 10 tys. z.
Maria Szczerbowska urodzia si 2 grudnia 1888 r. w Owicimiu. Bya crk Antoniego Szczerbowskiego, kczanina, wsptwrcy Ochotniczej Stray Poarnej w Galicji, wydawcy czasopism straackich. Dziecistwo spdzia we Lwowie. Tam uczszczaa do szk, zdaa matur i ukoczya studia polonistyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza. W okresie midzywojennym pracowaa we Lwowie. Po wojnie przeniosa si do rodziny w Ktach. Tutaj pracowaa w Pastwowej Szkole Oglnoksztaccej stopnia licealnego oraz w Pastwowym Liceum dla Wychowawczy Przedszkoli. Niezwyk kultur osobist i obszern wiedz zyskaa sobie szacunek uczniw i ludzi, z ktrymi zetkn j los. Zmara w 1966 r. i zostaa pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Ktach (Kwatera I b, obok krzya gwnego).
Zwracamy si do wszystkich z gorcym apelem o ofiarno podczas tegorocznej kwesty.

Zobacz zdjęcia

bbNowy „Almanach Kcki”

2009-10-02 10:26:11


20 padziernika o godz. 17.30 w Domu Kultury w Ktach odbdzie si promocja najnowszego, 13. ju numeru „Almanachu Kckiego”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. O tym, czego mona si spodziewa w najnowszym numerze rocznika, wydawanego przez Towarzystwo Mionikw Kt, mona przeczyta na stronie „Almanachu”.

zmPoszukujemy zdj

2009-07-16 14:03:40


Towarzystwo Mionikw Kt zwraca sie z prob do mieszkacw o pomoc w renowacji centralnego krzya na Cmentarzu Komunalnym w Ktach.
Wedug konserwatora zabytkw, sam krzy prawdopodobnie zosta wymieniony z powodu zniszczenia i obecny jest wykonany z innego materiau ni sam cok. Niestety, nie udao nam sie dotrze do zwizanych z tym faktem dokumentw. Dlatego te zwracamy si do Pastwa o udostpnienie zdje krzya, jeeli takie s w Pastwa posiadaniu. Interesuj nas fotografie pochodzce z czasw przedwojennych. Za ich udostpnienie z gry dzikujemy.

zmTajne nauczanie w Ktach

2009-06-15 11:29:12


Tajne nauczanie podczas okupacji niemieckiej w Ktach byo tematem spotkania zorganizowanego przez Towarzystwo Mionikw Kt oraz kckie Koo Zwizku Nauczycielstwa Polskiego. Spotkanie miao miejsce w Muzeum im. Aleksandra Kosiskiego.
Kilka lat temu nieyjcy ju Stanisaw Matusiak wsplnie z Agat Ledwo, nauczycielk historii w Gimnazjum nr 1 w Ktach zapocztkowali zbieranie informacji na temat osb uczcych oraz uczniw uczestniczcych w tajnych kompletach podczas okupacji niemieckiej w Ktach. W ten sposb udao si zebra cakiem pokan liczb relacji uczniw wskazujcych, kto w Ktach w czasie wojny, ryzykujc yciem, zajmowa sie tajnym nauczaniem. Efekty tych bada podsumowaa podczas spotkania Anna Chowaniak, ktra przedstawia obecny stan bada, zaznaczajc jednoczenie, e to dopiero wstp do dalszej pracy, ktra teraz skupi si przede wszystklim na badaniu dokumentw zgromadzonych w archiwach. Do tematu wykadu wprowadzia suchaczy Grayna Flasz, przewodniczca kckiego Koa Zwizku Nauczycielstwa Polskiego.

Zobacz zdjęcia

zm