AKTUALNOŚCI:

Nagrobek po renowacji

2011-02-18 11:40:47


Kolejny cenny nagrobek na kckim cmentarzu zosta odnowiony dziki staraniom Towarzystwa Mionikw Kt. Ze rodkw zebranych w ramach listopadowej kwesty odrestaurowano nagrobek Marii Szczerbowskiej. Kolejnym wytypowanym do renowacji jest grb Wadysawa Kuakowskiego.
Renowacja grobu Szczerbowskich i Winklerw, w ktrym pochowano Mari Szczerbowsk, kosztowaa 10.200,- z. Planowane jest jeszcze wykonanie niewysokiego potku, ktry odgrodzi pole grobu.

Zobacz zdjęcia

zm


Wesoych wit

2010-12-23 08:32:16
zmUtracone dzwony

2010-11-17 14:47:07


Towarzystwo Mionikw Kt zamierza wystpi z now inicjatyw. Dotyczy ona dzwonw z kckich kociow zarekwirowanych przez Niemcw w 1942 r. Moliwe, e przynajmniej jeden z nich przetrwa do naszych czasw.
Nadziej na to daje dziaalno prof. Kazimierza Bielenina, pochodzcego z Brzeszcz krakowskiego naukowca, ktry przyczyni si do odzyskania dzwonw zarekwirowanych m. in. w Brzeszczach, Grojcu czy Bestwinie. Wanie z gocin u prof. Bielenina w jego krakowskim mieszkaniu przebywaa kilka dni temu delegacja TMK, szukajc rady, co do kolejnych krokw, jakie trzeba podj w staraniach o odzyskanie dzwonw. Profesora odwiedzili: przewodniczca TMK Anna Chowaniak, dyrektor noszcego imi profesora Powiatowego Zespou nr 6 w Brzeszczach Anna Kasprzyk-Haat oraz Baej Bana i Zbigniew Matejko.

Zobacz zdjęcia

zm


Rekordowa kwesta

2010-11-03 07:20:06


Rekordow sum 11.157,70 z udao si zebra podczas kwesty zorganizowanej przez Towarzystwo Mionikw Kt na Cmentarzu Komunalnym w Dniu Wszystkich witych. W kwecie, ktra miaa miejsce ju po raz 13., wzio udzia 56 osb; czonkw i sympatykw TMK. Odwiedzajcy groby bliskich w tym roku byli wyjtkowo hojni, w efekcie udao si zebra najwysz jak do tej pory kwot, ktra w caoci bdzie przeznaczona na odnowienie zabytkowych nagrobkw na kckim cmentarzu.
Wszystkim darczycom i kwestujcym nale si serdeczne podzikowania.

Fot. Stanisaw Witkowski

W tegorocznej kwecie wzili udzia:

Zobacz zdjęcia

zm


Listopadowa kwesta

2010-10-27 13:05:49


Tradycyjnie ju Towarzystwo Mionikw Kt w Dniu Wszystkich witych organizuje kwest na rzecz ratowania historycznych nagrobkw na kckim cmentarzu. Akcja prowadzona jest ju od 13 lat, cieszc si stale rosncym powodzeniem wrd nie tylko mieszkancw Kt odwiedzajcych groby bliskich w dniu 1 listopada, o czym mog wiadczy rosnce z roku na rok wpywy ze zbirki. Coraz bardziej widoczne s te efekty kwesty, o czym mona przeczyta w zakadce „Renowacja nagrobkw”.
Zwracamy si do wszystkich z gorcym apelem o ofiarno rwnie podczas tegorocznej kwesty.

zm