AKTUALNOŚCI:

Zoenie kwiatw

2012-03-09 17:50:50


W dniu 6 marca czonkowie Towarzystwa Mionikw Kt wraz z przewodniczcym Rady Miejskiej Eugeniuszem Zawadzkim uczcili 66 rocznic mierci doktora Wadysawa Dziewoskiego, zapalajc znicze i skadajc kwiaty na jego grobie na kckim cmentarzu. Roman Baaj w krtkim wystpieniu przypomnia posta doktora Dziewoskiego, lekarza, burmistrza i kckiego spoecznika. Wrd obecnych byy rwnie osoby, ktre pamitay doktora Dziewoskiego i przy okazji podzieliy si wspomnieniami z dziecistwa. Przewodniczca Towarzystwa Anna Chowaniak poinformowaa, e w czerwcu na budynku przy ul. Sobieskiego, ktry dr Dziewoski podarowa miastu, zostanie odsonita pamitkowa tablica.
Przewodniczcy Rady Miejskiej Eugeniusz Zawadzki poinformowa o zarejestrowaniu fundacji, ktrej celem bdzie propagowanie i realizowanie spoecznych inicjatyw doktora Wadysawa Dziewoskiego.

Zobacz zdjęcia

kbZaproszenie

2012-03-02 11:05:48


Dnia 6 marca 2012 r. przypadnie 66 rocznica mierci dr. Wadysawa Dziewoskiego – lekarza miejskiego, wspzaoyciela kckiego gniazda „Sokoa”, burmistrza i zasuonego dla mieszkacw Kt spoecznika. W tym dniu o godz.10:00 Towarzystwo Mionikw Kt zaprasza do uczestnictwa w zapaleniu zniczy na grobie dr W. Dziewoskiego na cmentarzu w Ktach.

TMKSpotkanie noworoczne

2012-02-17 20:39:40


W dniu 1 lutego w sali kolumnowej gocinnego Domu Kultury odbyo si tradycyjne noworoczne spotkanie czonkw Towarzystwa Mionikw Kt. Pocztek roku jest okazj do ycze pomylnoci i za ni zebrani wznieli toast.
Nastpnie etnolog z kckiego muzeum Alicja Skrudlik-Pilch zapoznaa zebranych z bogat obrzdowoci wit Boego Narodzenia, ze szczeglnym uwzgldnieniem ziemi kckiej
i okolic.
W dyskusji Roman Baaj przypomnia wspania posta doktora Wadysawa Dziewoskiego, informujc, e w br. mija 140 rocznica urodzin tego zasuonego kczanina. Zaapelowano do obecnych na spotkaniu przedstawicieli urzdu,
o umieszczenie przy wejciu do parku im. Wadysawa Dziewoskiego obelisku, na ktrym byaby informacja o doktorze Dziewoskim bd metalowego napisu „Park Dziewoskiego” nad bram wejciow do parku. Wnioskowano rwnie, aby na budynku przy ul. Sobieskiego, ktry doktor Dziewoski podarowa miastu na Dom Spokojnej Staroci, a w ktrym mieci si obecnie przedszkole, umieci stosown tablic pamitkow.
Irena Drodzik przypomniaa zebranym, e w br. mija 35 lat od historycznego wydarzenia, jakim byo w 1977r. 700 – lecie Kt. Z tym rwnie wie si jubileusz 35 – lecia Towarzystwa Mionikw Kt. W ciekawy sposb nawizaa do tych dwch wydarze uznajc, e oba winny by tematem wiodcym w tegorocznym programie dziaania TMK, a zalee to bdzie od aktywnoci czonkw, a przede wszystkim zarzdu TMK. Zwrcia rwnie uwag na poczesne miejsce „Almanachu Kckiego” na kulturalnej mapie naszej gminy, wyraajc nadziej, e w tegorocznym XVI ju wydaniu, bd liczne i ciekawe materiay, nawizujce do wymienionych wyej wydarze.

Zobacz zdjęcia

kbWesoych wit

2011-12-20 12:08:02


yczenia zdrowych, rodzinnych i radosnych wit Boego Narodzenia oraz wszelkiej pomylnoci w nadchodzcym Nowym Roku 2012 wszystkim czonkom oraz sympatykom Towarzystwa Mionikw Kt skada Zarzd.TMKNowy "Almanach" ju w sprzeday

2011-11-12 19:44:20


To ju tradycja. Promocja kolejnego numeru „Almanachu” przyciga wielu czytelnikw. Tak byo i tym razem; 15. poniekd jubileuszowy numer rocznika zgromadzi ponad 50 osb i to nie tylko autorw, ale przede wszystkim wiernych sympatykw periodyku.
Wrd goci znaleli si m. in. ks. infuat Wadysaw Gasido, proboszcz Kolegiaty w. Anny w Krakowie, burmistrz Kt Tomasz Bk wraz ze swym zastpc Dariuszem Laszczakiem, przewodniczcy Rady Miejskiej Eugeniusz Zawadzki. Kolejny numer „Almanachu Kckiego” zacz y swym wasnym, autonomicznym yciem, zalenym wycznie od zainteresowania czytelnikw, ktrzy oceni jego poziom i porwnaj go do pierwotnych zaoe. Podczas spotkania przypomniaa je przewodniczca TMK Anna Chowaniak.
Najnowszy „Almanach” mona naby w tradycyjnych miejscach: w Domu Kultury, Muzeum, ksigarni przy ul. Mickiewicza.
yczymy miej lektury.

fot. Info Kty, S. Witkowski

Zobacz zdjęcia

zm