AKTUALNOŚCI:

Mionicy Kt w „Ktach”

2010-06-15 14:50:42


Towarzystwo Mionikw Kt rokrocznie organizuje spacery po naszym miecie. Maj one przyblia czonkom i sympatykom TMK histori i dzie dzisiejszy Kt. W tym roku, 9 czerwca wzilimy udzia w zwiedzaniu kckich zakadw Grupy Kapitaowej „Kty”. Pomysodawc takiej wycieczki by pan Roman Baaj, emerytowany wicedyrektor ZML Kty, a zarazem wielki mionik miejscowej historii i tradycji. Gospodarzem wizyty by Zbigniew Paruch, gwny specjalista ds. public relations w Zarzdzie Grupy.

Zobacz zdjęcia

mn


Spacerkiem po miecie

2010-06-07 09:37:47


Towarzystwo Mionikw Kt jak co roku w ramach imprez towarzyszcych Dniom Kt organizuje wypraw pod nazw „Spacerkiem po miecie”. Tym razem celem wdrwki, zaplanowanej w rode 9 czerwca, bdzie ul. Kociuszki, a dokadnie: zwiedzanie zakadu Grupy Kty.
TMK zaprasza wszystkich chtnych. Zbirka przed biurowcem zakadu Grupy Kty S.A. o godz. 16.

zmNasz w. Jan by czowiekiem sukcesu

2010-04-09 11:19:19


Wywiad z Ann Chowaniak i Wadysawem Surwk opublikowany w kwietniowym "Kczaninie" w zwizku z wystpieniem o powoanie w. Jana Kantego na patrona Kt.

zm


Wesoego Alleluja!

2010-04-02 11:21:28


Z okazji wit Wielkanocnych
wiosennego soca,
zdrowia, spokoju,
radoci i rodzinnej atmosfery
oraz mokrego dyngusa
wszystkim czonkom i sympatykom

yczy

Zarzd Towarzystwa Mionikw Kt


.

zmOwiadczenie Rady Miejskiej w Ktach

2010-03-10 14:43:49


OWIADCZENIE
Rady Miejskiej w Ktach
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie ustanowienia w. Jana Kantego Patronem miasta Kty


Uwzgldniajc wniosek Burmistrza Gminy Kty i Towarzystwa Mionikw Kt,
po konsultacji z miejscowym duchowiestwem

Rada Miejska w Ktach
wyraa wol ustanowienia w. Jana Kantego Patronem miasta Kty
i ustanowienia dnia 20 padziernika witem Patrona miasta Kty


oraz
upowania Burmistrza Gminy Kty i Przewodniczcego Rady Miejskiej w Ktach
do skierowania pod adresem Kurii Bielsko-ywieckiej
Jego Ekscelencji Ksidza Biskupa Tadeusza Rakoczego
wniosku o ustanowienie w. Jana Kantego Patronem miasta Kty

zm