AKTUALNOŚCI:

Spotkanie Noworoczne

2018-01-25 19:41:33


W piątek 19 stycznia w sali studyjnej kęckiego Domu Kultury odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Towarzystwa Miłośników Kęt. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Krzysztof Jan Klęczar i zastępca burmistrza Rafał Ficoń. Spotkanie było okazją do podsumowania ubiegłego roku, co uczynił przewodniczący Towarzystwa Kazimierz Brzuska. Rok 2017 z uwagi na jubileusz 740 –lecia Kęt i 250 rocznicę kanonizacji patrona Kęt św. Jana Kantego był szczególnie bogaty w różne przedsięwzięcia związane z tymi rocznicami, w których również miało udział Towarzystwo Miłośników Kęt. Wydało m. In. Cztery publikacje – „Kęty. Trzy historie”, „Kościół św. Jana Kantego”, „Almanach Kęcki nr XX, „Mistrz Jan z Kęt” oraz kalendarz na 2018 r. „Śladami św. Jana Kantego”. Z inicjatywy i przy udziale Towarzystwa zawisła na budynku Urzędu Gminy marmurowa tablica upamiętniająca św. Jana Kantego, a na cmentarzu wykonano konserwację kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego. Przewodniczący podziękował władzom gminy, Radzie Miejskiej , placówkom kultury w tym Muzeum im, A.Kłosińskiego, Domowi Kultury, Bibliotece Miejskiej, a także placówkom oświatowym a szczególnie PZ Nr 9 Szkół im.Marii Dąbrowskiej i ZSG Nr 1 w Kętach za okazaną pomoc w działaniach Towarzystwa. Jedną z atrakcji spotkania była loteria z bardzo atrakcyjnymi fantami. Po uroczystym toaście, dalsza część spotkania odbyła się przy poczęstunku i śpiewaniu kolęd oraz przyśpiewek przy akompaniamencie pana Michała Kruczalaka i jego akordeonu.

Zobacz zdjęcia

kbŻyczenia Świąteczne

2017-12-20 12:23:58

kb40 lat Towarzystwa Miłośników Kęt

2017-12-14 09:52:08


Inicjatywa założenia stowarzyszenia zrodziła się w roku jubileuszu 700 – lecia Kęt, kiedy to grupa mieszkańców postanowiła powołać stowarzyszenie propagujące historyczne dziedzictwo miasta. W 16.09.1977 w trakcie sesji Miejsko – Gminnej Rady Narodowej i Frontu Jedności Narodu w sali zebrań ZPW „Kentex” zostało powołane Towarzystwo Miłośników Kęt. Wybrano zarząd w składzie: Władysław Droździk – przewodniczący oraz Roman Bałaj, Stanisław Drzyżdżyk, Bronisława Zbylut, Adam Jurdzeń, Adam Ćwiertnia i Stanisław Wąs. Pierwszym przewodniczącym Towarzystwa został wybrany Władysław Droździk, który pełnił tą funkcje do grudnia 1981 r, kiedy to w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu wojennego, działalność Towarzystwa została zawieszona. Po reaktywacji w 1983 r. działalności Towarzystwa, jego przewodniczącym został Ryszard Strutyński, dyrektor kęckiego Domu Kultury. W 1966 r. ponownie przewodniczącym Towarzystwa został Władysław Droździk. Po jego śmierci w 2000 r. przewodniczącą zostaje Irena Droździk, która pełni ta funkcje do 2008 r,, kiedy to przewodniczącą zostaje Anna Chowaniak. Od marca 2013 r. przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Kęt jest Kazimierz Brzuska.

Zobacz zdjęcia

kb


21 kwest cmentarnych.

2017-12-14 09:48:42


Jednym z celów powstałego w 1977 r. Towarzystwa Miłośników Kęt była opieka nad historycznymi zabytkami miasta. I tak pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku Towarzystwo zainteresowało się cmentarzem komunalnym, na którym znajdowały się liczne zabytkowe nagrobki. Były one na grobach, które nie miały opiekunów ze strony rodziny, a ulegały zniszczeniu w wyniku działania czynników atmosferycznych. W dniu 1 listopada 1996 r. przed cmentarzem odbyła się promocyjna sprzedaż wydanej przez Towarzystwo Miłośników Kęt książki Władysława Droździka „Cmentarze i groby w Kętach”. Publikacja ta, opisująca historię kęckich cmentarzy, a także zawierająca 138 biogramów zmarłych osób, związanych z Kętami, cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających w tym dniu cmentarz tym bardziej, że można było uzyskać dedykację Władysława Droździka, jej autora.

kb


Kolejna kwesta za nami.

2017-11-04 10:15:27


To była już 21. kwesta zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Kęt na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych obiektów, znajdujących się na kęckim cmentarzu komunalnym. W środę 1 listopada 66 wolontariuszy w godz. od 8 – 16 kwestowało przy bramach cmentarza. Dzięki dużej ofiarności odwiedzających w dniu Święta Zmarłych groby swoich bliskich, udało się zebrać 14 094,70 zł plus 15 euro co daje ostateczną kwotę 14 156,35 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone w przyszłym roku na prace konserwacyjno – renowacyjne kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego znajdującego się na kęckim cmentarzu.
Za pieniądze z ubiegłorocznej kwesty (13 752 zł) została przeprowadzona konserwacja marmurowego pomnika Józefy i Jana Handzlików, której koszt wyniósł 14 000 zł, a brakującą kwotę dołożyliśmy z naszych skromnych środków. Warto dodać, że pierwsza kwesta odbyła sie w dniu 1 listopada 1997 r. w której kwestowało 15 osób na czele z przewodniczącym Towarzystwa Miłośnikiem Kęt Władysławem Droździkiem, w trakcie której zebrano 2 400 zł. które wraz z pieniędzmi zebranymi w następnym roku przeznaczono na konserwację zabytkowego pomnika byłego burmistrza i Honorowego Obywatela Kęt, Henryka Dołkowskiego. W trakcie dwudziestu jeden kwest zebrano 182 217,35 zł za które poddano konserwacji, ratując je przed zniszczeniem, 18 zabytkowych pomników nagrobnych kęckiego cmentarza.
Co roku, niezależnie od pogody, przy bramach cmentarza kwestują wolontariusze – nauczyciele, uczniowie, samorządowcy, strażacy, rodziny, oraz członkowie i liczni sympatycy Towarzystwa.
Serdecznie dziękujemy wszystkim kwestującym, którzy poświęcili swój czas dla tak szlachetnego celu jakim jest ratowanie historycznych zabytków naszego miasta.
Szczególne podziękowania kierujemy do ofiarodawców za wyjątkową hojność, dzięki której mogą być kontynuowane dalsze prace konserwacyjne na naszym cmentarzu.

1 listopada kwestowali:
Adamus Andrzej, Bakalarski Jacek, Banaś Błażej, Bryzek Andrzej, Brzozowicz Sylwia, Brzuska Kazimierz, Chowaniak Anna, Chrapkowicz Maria, Cwynar Jerzy, Dryja Tadeusz, Flasz Andrzej, Flasz Grażyna, Front Natalia, Front Wacław, Gandor-Bakalarska Maria, Gardyński Tomasz, Grabowska Urszula, Grzela Klaudyna, Handzlik Mariusz, Honkisz Józef, Jachnicka Zofia, Jasek Wanda, Jeremi-Dźwigoń Magdalena, Kadłubicka Lucyna, Kadłubicka Mirosława, Kadłubicka-Żydek Katarzyna, Karaim Maria, Kasolik-Piecha Małgorzata, Kasperek Michał, Klęczar Aneta, Klęczar Krzysztof, Koperska Maria, Korczyk Janina, Kowalska Grażyna, Króliczek Ewa, Kruczalak Adam, Kurec Henryk, Kurnik Zbigniew, Lewandowska Barbara, Łuniewska Iwona, Majkucińska Krystyna, Matlak Zuzanna, Matusiak Maria, Matusiak Wanda, Mitoraj-Mrzygłód Maria, Mojżesz-Wlazły Grażyna, Mrowiec Adam, Mrowiec Helena, Nowak Alina, Nycz Marek, Nycz Mirosława, Plewniak Łukasz, Rodak-Duraj Małgorzata, Sokół Stanisław, Szafran Józef, Szewczyk Nina, Szłapa Kacper, Szłapa Kazimiera, Szpilka Dagmara, Szpilka Weronika, Wągiel Małgorzata, Wągiel Marek, Wróbel Wojciech, Zabłocki Włodzimierz, Zajac Jadwiga.
Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt
Kazimierz Brzuska

Zobacz zdjęcia

kb