AKTUALNOŚCI:

Utracone dzwony

2010-11-17 14:47:07


Towarzystwo Mionikw Kt zamierza wystpi z now inicjatyw. Dotyczy ona dzwonw z kckich kociow zarekwirowanych przez Niemcw w 1942 r. Moliwe, e przynajmniej jeden z nich przetrwa do naszych czasw.
Nadziej na to daje dziaalno prof. Kazimierza Bielenina, pochodzcego z Brzeszcz krakowskiego naukowca, ktry przyczyni si do odzyskania dzwonw zarekwirowanych m. in. w Brzeszczach, Grojcu czy Bestwinie. Wanie z gocin u prof. Bielenina w jego krakowskim mieszkaniu przebywaa kilka dni temu delegacja TMK, szukajc rady, co do kolejnych krokw, jakie trzeba podj w staraniach o odzyskanie dzwonw. Profesora odwiedzili: przewodniczca TMK Anna Chowaniak, dyrektor noszcego imi profesora Powiatowego Zespou nr 6 w Brzeszczach Anna Kasprzyk-Haat oraz Baej Bana i Zbigniew Matejko.

Wiadomo, e w czasie wojny w Ktach okupant dokona rekwizycji czterech dzwonw. Jeden z nich zabrano z kocioa pw. Niepokalanego Poczcia Najwitszej Marii Panny przy klasztorze OO. Franciszkanw Reformatw w 1942 r. Trzy natomiast zabrano 30 czerwca 1942 r. z kocioa parafialnego pw. w. w. Magorzaty i Katarzyny. Byy to dzwony o imionach: Jan Kanty, Magorzata Katarzyna oraz najwikszy z nich, wacy a 1000 kg Micha. Jeeli ktry z zarekwirowanych dzwonw mia szans przetrwa zawieruch wojenn, to jedynie Micha, najstarszy z nich, odlany w Oomucu w 1838 r, a przelany z dzwonu datowanego na rok 1658. Niemcy bowiem, jak informowa prof. Bielenin, autor ksiki „Dwa dzwony kocioa w. Otylii w Brzeszczach – legenda czy rzeczywisto”, zarekwirowane dzwony dzielili na kategorie w zalenoci od ich wieku i w pierwszej kolejnoci przetapiali najmodsze. Micha, ze wzgldu na swj sdziwy wiek, a przez to zabytkowy charakter, mia szans na uniknicie losy wsadu do hutniczego pieca.
Kolejnym krokiem, jaki ma zamiar podj Towarzystwo Mionikw Kt, jest oficjalne wystpienie do archiwum w Norymbergi, ktre gromadzi dane wszystkich dzwonw zarekwirowanych przez III Rzesz, z zapytaniem o ewentualne informacje na temat utraconych kckich dzwonw. Od niej bd zalee kolejne dziaania.
Wicej na temat utraconych w czasie II wojny wiatowej kckich dzwonw bdzie mona przeczyta w najbliszym numerze „Kczanina”.


Zobacz zdjęcia

zm