AKTUALNOŚCI:

Zasłużony dla Gminy Kęty

2018-08-02 11:32:05Tytuł "Zasłużony dla Gminy Kęty" dla Pana Jana Kantego Christa i Towarzystwa Miłośników Kęt

27 lipca w Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach odbyła się uroczysta LI sesja Rady Miejskiej, podczas której Pan Jan Kanty Christ oraz Towarzystwo Miłośników Kęt otrzymali tytuły „Zasłużony dla Gminy Kęty”. Uchwały o nadanie tytułów Rada Miejska w Kętach podjęła w maju br.
Uroczystą sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach, Marek Nycz, witając obecnych: radnych Rady Miejskiej w Kętach, burmistrza Gminy Kęty – Krzysztofa Jana Klęczara wraz z zastępcą Rafałem Ficoniem, sekretarz Gminy Kęty – Ewelinę Jurę-Bączek, dyrektor Muzeum w Kętach – Martę Tylzę-Janosz. Szczególne powitanie skierował w stronę Pana Jana Kantego Christa, który przybył na uroczystość z małżonką Ireną oraz rodziną, towarzyszących Panu Janowi druhów strażaków z Komendantem Gminnym Józefem Szafranem na czele, członków Związku Kombatantów w Kętach oraz członków Towarzystwa Miłośników Kęt na czele z przewodniczącym Kazimierzem Brzuską z żoną Barbarą, a także byłych przewodniczących TMK - Pani Ireny Droździk i Pani Anny Chowaniak, jak również tych, którzy zakładali i rozwijali stowarzyszenie i do dziś kontynuują społeczną działalność miasta Kęty.

Jako pierwszy akt nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty” otrzymał Pan Jan Kanty Christ, którego sylwetkę i drogę życiową przypomniał Przewodniczący Rady Miejskiej. – Gdyby był wzór kęczanina, taki jak jest wzór wszystkich miar, to tę miarę trzeba by było brać z Pana Jana – zaznaczył Marek Nycz, zwracając uwagę, że Pan Jan jest przykładem kęczanina zawsze czynnego społecznie i zawodowo, bezinteresownego, życzliwego i przede wszystkim mądrego. - Panie Janie, możliwość wręczenia Panu tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty” jest dla mnie i dla całej Rady niezwykłym zaszczytem – podkreślił, wręczając wraz z burmistrzem Gminy Kęty, Krzysztofem Janem Klęczarem oraz sekretarz Gminy Kęty – Eweliną Jurą-Bączek przyznane wyróżnienie.
Pan Jan Kanty Christ, witając wszystkich obecnych na uroczystej sesji, serdecznie dziękował Radzie Miejskiej w Kętach, Towarzystwu Miłośników Kęt oraz druhom za pomoc i wspaniałą współpracę.
– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że spotkał mnie ten zaszczyt otrzymania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty” – mówił. Prezes honorowy Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP Kęty i wieloletni kronikarz przytoczył najważniejsze wydarzenia ze swojego życia, tłumacząc, że bakcyl pracy społecznej przejął po dziadku oraz ojcu, który przez całe życie był działaczem społecznym. Opowiadał także o prowadzonych przez siebie kronikach OSP, których aktualnie jest już 16, a tworzona jest kolejna. Zostały one niedawno przekazane jednostce OSP Kęty, a dzięki druhom będą zdigitalizowane. Jak sprecyzował, zawierają one w sumie ok. 6 tys. zdjęć z opisem wszystkich uroczystości strażackich, działalności zarządu Oddziału Gminnego RP OSP Kęty i podległych jednostek OSP. – To jest historia 45 lat ochotniczego pożarnictwa, w której zaznaczony jest duży postęp, druhowie, którzy przyczynili się do tego postępu i Urząd Gminy Kęty na czele z burmistrzem i Radą Miejską – wyjaśnił. Pan Jan wspomniał także kroniki kombatanckie, które prowadzi od 1984 r. – W sumie 11 tomów. 8 tomów przekazanych zostało do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach im. Bohaterów Monte Cassino i są w Izbie Pamięci do wglądu dla odwiedzających, 3 tomy znajdują się w biurze Koła Kombatantów – tłumaczył i dodał, że obecnie kończy tom 12. Na zakończenie podkreślił, że spośród wielu odznaczeń i wyróżnień, jakie otrzymał w swoim życiu, ten ma największą wartość. - Ten tytuł „Zasłużony dla Gminy Kęty” uważam za najcenniejszy, ponieważ nadany jest przez Radę Miejską w Kętach, radnych Kęt i wiosek w gminie Kęty, w której działam 45 lat.
W imieniu strażackiej społeczności głos zabrał Komendant Gminny ZOSP RP w Kętach, Józef Szafran.
– Druhu Prezesie, jesteś dla nas jak ojciec pożarnictwa. Zawsze uśmiechnięty, służący radą, swoją wiedzą. Nikt inny jak Ty, starałeś się łączyć a nie dzielić, jeżeli były jakieś niesnaski. To Ty do dnia dzisiejszego uczestniczysz w zebraniach sprawozdawczych i potrafisz przemówić jak prawdziwy ojciec - mówił, dziękując za te wszystkie lata społecznej pracy Panu Janowi Christowi oraz jego rodzinie, a przewodniczącemu Rady Miejskiej za wyraz uznania i nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty”.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach odczytał akt nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty” Towarzystwu Miłośników Kęt oraz przedstawił jego historię.
- Towarzystwo Miłośników Kęt, to przede wszystkim nie organizacja, ale ludzie ją tworzący. Gdy nagradzamy Towarzystwo, to trzeba powiedzieć, że nagradzamy tych, którzy 41 lat temu tworzyli TMK, a potem pracowali na jego dorobek – podkreślił, wspominając także obecnych na sali: Panią Irenę Droździk, Panią Annę Chowaniak, członków obecnego zarządu towarzystwa i tych, którzy tworzyli zarząd w minionych latach. - Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kęty” należy się Wam wszystkim, bo to Wy wszyscy na niego zapracowaliście. Nie ustawajcie w wysiłkach, nie traćcie zapału w swojej cennej działalności, bo kto lepiej niż Wy może podtrzymywać tradycje, propagować wiedzę historyczną, wspierać nasze muzeum swoją aktywnością. Dziękuję wam za te cztery dziesięciolecia wytężonej pracy – mówił. Akt nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty” z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach – Marka Nycza, burmistrza Gminy Kęty - Krzysztofa Jana Klęczara oraz sekretarz Gminy Kęty – Eweliny Jury-Bączek odebrał przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt – Kazimierz Brzuska.
Pan Kazimierz podkreślił, że otrzymane wyróżnienie to wielki zaszczyt. Przypomniał także, że wśród obecnych na sali są dwie osoby, które w sposób bezpośredni zakładały Towarzystwo: Pani Irena Droździk, która była też przewodniczącą i Pan Jan Kanty Christ, pełniący wówczas funkcję naczelnika, i między innymi to właśnie Jego podpis widnieje w rejestrze organizacji, powołanej w 1977 roku. Przewodniczący TMK opowiadał o wydawanym przez Towarzystwo Kęckim Almanachu oraz zabytkach, które dzięki hojności mieszkańców udało się uratować. Dziękował burmistrzowi Gminy Kęty oraz pracownikom urzędu za pomoc, Radzie Miejskiej za wsparcie a mieszkańcom za zrozumienie i coroczną ofiarność podczas kwesty organizowanej 1 listopada.
Za lata pracy na rzecz Towarzystwa Miłośników Kęt podziękowania z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach oraz burmistrza Gminy Kęty otrzymały: Pani Irena Droździk i Pani Anna Chowaniak.
- Zaszczyt to i przyjemność w tak ważnym momencie móc reprezentować samorząd Gminy Kęty, Urząd Gminy Kęty – mówił burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar. Zwracając się do Pana Jana Kantego Christa włodarz Gminy wskazał, że Pan Jan zawsze służy mu radą, pomocą i życzliwością. - Doświadczenie życiowe, trudne lat, w których przyszło Panu żyć i działać, ukształtowały tak Pana charakter, że był Pan w stanie przez wiele lat tak pięknie i wiernie służyć lokalnej społeczności. W niezwykle ograniczonym zakresie, jakoś tak los kieruje, że troszkę idę Pana śladami. 50 lat po Panu podjąłem studia na tej samej uczelni, dziś jest mi dane pełnić urząd, który pan sprawował. Byłoby wielkim darem i zaszczytem, gdyby dobry Bóg dał mi tak światły, mądry umysł i tak wielką mądrość, jaką Pan posiada. To zaszczyt móc dzisiaj tutaj z Panem się spotkać – podkreślił.
Burmistrz zaznaczył, jak niezwykle ważną organizacją dla Kęt oraz całej lokalnej społeczności jest Towarzystwo Miłośników Kęt. - Państwa zasługi oraz zaufanie, jakim darzą Was mieszkańcy, mówią same za siebie – zwrócił uwagę, dziękując w imieniu kierownictwa Urzędu Gminy Kęty za trud pracy na rzecz Towarzystwa. Podziękował także Radzie Miejskiej w Kętach za podjęcie niezwykle ważnej inicjatywy uhonorowania zasłużonych osób oraz pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie sesji. Podziękowania za codzienne wspieranie osób odznaczonych oraz przyjęcie w gościnnych murach muzeum otrzymała dyrektor Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach – Marta Tylza-Janosz.
INFO Kety
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2018-07-29


Zobacz zdjęcia

kb