AKTUALNOŚCI:

40 lat Towarzystwa Miłośników Kęt

2017-12-14 09:52:08


Inicjatywa założenia stowarzyszenia zrodziła się w roku jubileuszu 700 – lecia Kęt, kiedy to grupa mieszkańców postanowiła powołać stowarzyszenie propagujące historyczne dziedzictwo miasta. W 16.09.1977 w trakcie sesji Miejsko – Gminnej Rady Narodowej i Frontu Jedności Narodu w sali zebrań ZPW „Kentex” zostało powołane Towarzystwo Miłośników Kęt. Wybrano zarząd w składzie: Władysław Droździk – przewodniczący oraz Roman Bałaj, Stanisław Drzyżdżyk, Bronisława Zbylut, Adam Jurdzeń, Adam Ćwiertnia i Stanisław Wąs. Pierwszym przewodniczącym Towarzystwa został wybrany Władysław Droździk, który pełnił tą funkcje do grudnia 1981 r, kiedy to w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu wojennego, działalność Towarzystwa została zawieszona. Po reaktywacji w 1983 r. działalności Towarzystwa, jego przewodniczącym został Ryszard Strutyński, dyrektor kęckiego Domu Kultury. W 1966 r. ponownie przewodniczącym Towarzystwa został Władysław Droździk. Po jego śmierci w 2000 r. przewodniczącą zostaje Irena Droździk, która pełni ta funkcje do 2008 r,, kiedy to przewodniczącą zostaje Anna Chowaniak. Od marca 2013 r. przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Kęt jest Kazimierz Brzuska.

Pierwszym zadaniem powstałego Towarzystwa była dbałość o zabezpieczenie zbiorów historycznych i udostępnienie ich mieszkańcom Kęt.. W domu p.Juraszów została otwarta stała ekspozycja „Zbiory historyczne z miasta Kęt”, która stała się zaczątkiem zbiorów obecnego muzeum im. A.Kłosińskiego. Dużym osiągnięciem Towarzystwa są wydawnictwa związane z historią Kęt i ludzi w nich zamieszkujących. W 1986 r. wydano „Biuletyn Kulturalny, w 1995 r. „Kalendarz Kęcki 1995” a w 1996 r. ukazała się interesująca publikacja Władysława Droździka „Groby i cmentarze w Kętach”. Z inicjatywy Władysława i Ireny Droździków Towarzystwo wydało pierwszy numer rocznika społeczno – kulturalnego „Almanach Kęcki”, który dzięki interesującym tematom i licznemu gronu autorów świętował w 2017 r. swoje dwudziestolecie. Od kilku lat wydawane są kalendarze promujące historyczne miejsca i ludzi Kęt. Szczególny był 2017 r. , kiedy to Towarzystwo Miłośników Kęt wydało aż cztery publikacje: „Kęty. Trzy historie” opisująca trzy kęckie rody, jubileuszowy XX numer „Almanachu Kęckiego” i związane z 250 rocznicą kanonizacji naszego rodaka, św. Jana Kantego „Kościół św. Jana Kantego” i wspaniałą publikację ks. Władysława Gasidło” – „Mistrz Jan z Kęt”. Tu warto wspomnieć, że to Towarzystwo Miłośników Kęt było inicjatorem nadania Kętom patronatu św. Jana Kantego oraz pamiątkowej marmurowej tablicy jemu poświęconej, która na murze kęckiego ratusza będzie przypominać i sławić naszego wielkiego rodaka.
W ramach przybliżania mieszkańcom historii miasta, Towarzystwo organizuje spacery najstarszymi ulicami Kęt wraz ze stosownym folderem. Mieszkańcy mieli okazję poznać już historię ul. Świętokrzyskiej, Kościuszki, Krakowskiej, Sobieskiego oraz Rynku.


Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Kęt w 1997 r. w Liceum im. Marii Dąbrowskiej odsłonięto tablicę poświęconą pamięci pomordowanych w II wojnie światowej nauczycieli. Co roku w tej szkole jest organizowany Dzień Pamięci im poświęcony.
Jednym z przesłań Towarzystwa od początku jego założenia jest ochrona historycznych zabytków Kęt i stąd w 1997 r. zrodziła się inicjatywa ratowania niszczejących zabytków kęckiego cmentarza. W dniu 1 listopada 1997 r. przed bramami cmentarza została zorganizowana pierwsza kwesta, z której dochód został przeznaczony na renowację pomnika zasłużonego burmistrza Kęt Henryka Dołkowskiego. Dwadzieścia lat później 1.XI 2017 r. odbyła się już 21. kwesta , która tak jak poprzednie w całości zostanie przeznaczona na konserwację w kolejnego zabytku w 2018 r. Za zebrane w trakcie dwudziestu lat kwestowania środki , udało się przeprowadzić konserwację i uratować przez bezpowrotnym zniszczeniem 17 zabytkowych pomników nagrobnych kęckiego cmentarza. O różnorodności działań Towarzystwa niech świadczy zorganizowanie w 2015 r. Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych po ziemi kęckiej i powiatu oświęcimskiego, a także w 2017 r. wspólnie z Muzeum im. A.Kłosińskiego w Kętach konferencji „Ochrona dziedzictwa materialnego na terenie Gminy Kęty”. Chyba nikt się nie spodziewał, że inicjatywa grupy mieszkańców Kęt z 1977 r. będzie kontynuowana przez kolejne 40 lat i zaowocuje tak różnorodnymi formami działalności na rzecz mieszkańców 740 letnich już Kęt. W 2017 r. na wniosek zarządu Towarzystwa Miłośników Rada Miejska w Kętach nadała tytuł „Zasłużony dla gminy Kęty” Pani Irenie Droździk i pośmiertnie Panu Władysławowi Droździkowi.
Te osiągnięcia, to wynik zaangażowania i pracy społecznej członków naszego Towarzystwa, którzy uczestniczą w różnorakich działaniach i inicjatywach na rzecz ochrony i popularyzacji historycznego dziedzictwa naszego środowiska. Serdecznie dziękujemy Wam za to! Dziękujemy również licznym sympatykom instytucjom i władzom Gminy Kęty za wspieranie nas i dawanie sygnałów, że nasza działalność jest akceptowana i potrzebna,

Kazimierz Brzuska
Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt


Zobacz zdjęcia

kb